ordførers hjørne

Ordførerens hjørne fredag 20. desember

Full fart på Gavelen

Som tidligere annonsert håpet vi på en investeringsbeslutning hos Finnmark Kraft, vedr. re-etablering av Havøygavelen vindmøllepark. Beslutningen ble tatt fredag 13. desember, og oppstart blir allerede til våren. Arbeidene vil pågå vår/sommer 2020 og 2021. Like over nyttår vil ordføreren invitere næringslivet i kommunen til et møte for å se på mulighetene for involvering.

Ukens gladsak
Bassenget har en stund vært stengt for utleie, noe som skyldes uklare regler om vakter og ansvar. Administrasjonen vil snarest, og senest i løpet av første kvartal 2020, jobbe for å få på plass regler og systemer for utleie til private, samt gode ordninger for dagens «folkebad» og «plaskebad».
La oss si det slik at regelverket er under revisjon.

Nye systemer for NTP
I Nasjonal Transportplan har blant annet fiskerihavner ligget, men dette er det nå slutt på. I et skriv fra Troms og Finnmark fylkeskommune kan jeg lese følgende:
«Sammenslåingen av fylkene og endring av NTP-prosessen har medført utfordringer. Fylkene har imidlertid over år hatt en felles strategisk plattform og et faglig innarbeidet samarbeid rundt NTP. Troms og Finnmark har etter regionreformen fått nye oppgaver. Herunder ansvaret for regionale FOT-ruter (ikke-kommersielle flyruter) og de statlige fiskerihavnene. Disse oppgavene vil derfor ikke være en del av NTP-prosessen.»
Jeg har denne uka jobbet litt med dette, og fått tilbakemelding om at overføringer fra staten til fylkene på langt nær er nok til å dekke inn alle prosjektene som lå inne på NTP, og at det jobbes frem mot revidert budsjett i mai. Nok en sak som vi må være «på ballen» på, med tanke på Hallvika Fiskerihavn.

Svar vedr. innstilliger – bussrute 207
Jeg har nå fått svar fra Boreal, og et utdrag av svaret følger her:
«Selv om veien er åpen for trafikk gjør vi egne vurderinger i forhold til sikkerhet og innstilling av ruter, dette da det er stor forskjell på hvordan vær og føreforholdene påvirker en buss kontra andre kjøretøy. På alle ruter vi kjører er det gjennomføres det en strekningsanalyse for å vurdere sikkerheten og det settes opp kriterier for å innstille ruter.  
For å innstille ruter er det flere som gjør vurderinger.

- Veilholder i form av å stenge veien
-
Trafikkledelsen
- Sjåføren i samråd med trafikkledelsen

Sjåføren er den som ofte er nærmest til å vurdere forholdene og ofte kjenner strekningen best derfor er også sjåføren sin vurdering helt vesentlig.
Ved innstillinger grunnet vær og føreforhold så vil vi som operatør og FFK/Snelandia som oppdragsgiver vurdere avbøtende tiltak spesielt om utfordringene går over flere dager og ved få alternativer, dette kan f. eks. være å sette inn en minibuss, legge om ruta osv.»

Gründermøter
Denne uka har jeg snakket med flere gründere i kommunen, kreative mennesker som ønsker å skape noe. Ordføreren heier på disse, og ber alle som bærer på en idè om å ta kontakt for å få hjelp på veien. Måsøy kommune ønsker et mangfoldig næringsliv, og vil bidra der vi kan for å realisere store og små etableringer.

Kreativitetsløft
Sist fredag var jeg i et møte hos Kunnskapsparken Origo i Alta. Der snakket vi om å samle folk til et kreativitetsløft – med utgangspunkt i; «ofte blir gjerne de gode ideene liggende, i sjåen eller naustet, og kommer ikke frem». Dette passer for bedrifter, lag, foreninger, unge og eldre – alle som ønsker et bærekraftig lokalsamfunn. Følg med på nyåret, så dukker det opp en invitasjon når vi har klar en dato for dette.

Finnmark Friluftsråd
Rune Mathisen, Hovedutvalgsleder for kultur og oppvekst, er av kommunestyret oppnevnt som vår representant i Finnmark Friluftsråd.

Med hjertet utpå uniformen
I går hadde jeg en hyggelig og lærerik formiddag på ambulansestasjonen i Havøysund. Ambulansetjenesten har begrensede økonomiske rammer, og jeg lærte mye om både vaktplaner, og disponible biler. Visste du at vi faktisk bare har 1,3 ambulansebiler i Havøysund? At vi har to biler på vakt kun på dagtid frem til kl. 18.00 mandag til onsdag, og annen hver torsdag.
Alle andre tider/dager har vi kun en bil med personell på vakt. Når bilen står værfast i Snefjord i timevis, ja da må det brukes kreativitet. Da kan det hende at ambulansearbeidere som egentlig har fri må møte opp. Tenk deg at du «alltid» er på vakt – selv om du har fri. Jeg tar av meg hatten for ambulansearbeiderne. Disse menneskene har virkelig hjertet sitt utpå uniformen, og gjør alt som står i deres makt for at vi innbyggere skal føle oss trygge og ivaretatt når vi blir syke eller skadet.

Rolvsøya i Vest-Finnmark
Tirsdag denne uka var jeg på besøk på Rolvsøya for å få et innblikk i det som opptar folk, og de tingene som bekymrer innbyggerne.
Tøft, men også godt for meg, å kaste meg ut i det etter at facebook-siden «Rolvsøy i Vest-Finnmark» nærmest har flommet over av kommentarer som sårer mer enn det politisk påvirker de som er folkevalgt i kommunen vår.

Det er en kjent sak at sosiale media brukes som kanal for å få ut frustrasjonen, og i samtalene der ute viste det seg at mye av frustrasjonen er «selvpåført», som følge av misforståelser og feilinformasjon. Slike «oppgulp» skaper utrygghet for innbyggerne, og er med på å svekke bolysten i kommunen.
Som ordfører for alle innbyggerne i kommunen ber jeg dere om å være varsom når dere hamrer løs på tastaturet, og ta ansvar for hva både skoleunger, ansatte og politikere i kommunen leser. Jeg vet at det er lett å kommentere på innlegg, men sjekk fakta før du «kaster steinen».

Etter møtene er jeg trygg på at vi alle klarte å få tømt ut mye av denne frustrasjonen, og er klare for å jobben som kreves for å løse diverse saker i lag. Vi skal ikke skylde på hverandre eller politisk tilhørighet. Det som er viktig nå er at det blir tatt tak i de sakene som ikke har blitt gjort noe med på mange år. Historie er historie – nå må vi se fremover.

Jeg vil takke alle som møtte opp, både på Gunnarnes og i Tufjord, og var ærlige og tydelige på hvordan innbyggerne har følt seg ivaretatt/tilsidesatt i kommunen. Jeg hadde mange tanker i hodet da jeg reiste hjem igjen – og den viktigste tanken jeg hadde var at Rolvsøya i Vest-Finnmark har et stort potensiale for vekst og utvikling. Det vil jeg være med på å utfordre både innbyggere og politikere på. «Stein på stein» skal vi bygge opp tillit til politikerne, og trua på Rolvsøya som et livskraftig samfunn hvor det er godt å leve.

Fra ordførerens side lovte jeg å sjekke opp mange forskjellige saker. Noen av de sakene jeg fikk informasjon/tips haster det virkelig å få gjort noe med. Jeg har sagt at jeg skal være en tydelig, inkluderende og synlig ordfører.
Som er bidrag til å motvirke feilinformasjon/rykter sa jeg i møtet at jeg er alltid tilgjengelig for å svare på spørsmål, og/eller undersøke fakta.
Mobil 473 32 407, e-post: ordforer@masoy.kommune.no 
Dette gjelder alle innbyggerne i kommunen, ikke nøl med å ta kontakt.

Bolyst og folketall – og overføringer fra Staten.
I dag er alt av overføringer avhengig av folketall, og staten teller hoder – det må det ikke være tvil om. Måsøy kommune ønsker selvsagt at alle som bor og jobber i kommunen er registrerte hos oss, for på den måten bidra til frie midler som vi kan bruke til goder for våre innbyggere. Hvis jeg skal sette tall på dette, så er et hode som flytter hit «priset» til ca. kr. 95000,- i direkte overføringer. Det samme er nedgangen i overføringer ved utflytting.
Dette betyr at hvis vi har 100 personer i kommunen som bor og jobber her, og ikke er registrert som bosatt hos oss, vil det utgjøre 9,5 mill. i årlige tapte inntekter for kommunen. I tillegg mister vi skatteinntekter. Tenk hva vi kunne fått til med disse pengene! Skole, helse, mindre avgifter, aktiviteter osv. Som julegave ønsker ordføreren at vi sammen framsnakker viktigheten av dette, og at næringsaktørene sørger for at folk registrerer sin bostedsadresse når de ansettes. En enkel, men veldig viktig sak – for en kommune som ønsker vekst og bedre velferd.

Neste «Ordførerens hjørne» kommer fredag 3. januar 2020

Jeg ønsker dere alle ei riktig god jul og et godt nytt år.

Bernth R. Sjursen

Skjema