Ordførerens hjørne 28

Ordførerens hjørne fredag 28. februar 2020

Helsesektorens omstillingsarbeid legger til rette for faglige utfordringer og systematikk.
Etter at man gikk bort fra sykepleiernes «nordsjøturnus» fikk kommunen noen oppsigelser på bordet, noe man selvfølgelig var forberedt på.
Samtidig som man gjorde en endring hvor sykepleierne skal gjøre de oppgavene som hører til sykepleiefaget, så vil man også spisse oppgavene for helsefagarbeiderne. Nå skulle man veie faglige utfordringer opp mot lange arbeidsdager og friperioder. Spennende, men du verden for en effekt dette har hatt.

Når man legger til rette for at ansatte skal få jobbe med oppgaver man er utdannet til, og ikke gjøre alle slags andre oppgaver i hverdagen, da kommer jobbsøknadene – og man bygger en helsetjeneste som faglig fyller opp med personale på tvers av avdelinger.
Etter en samtale med Virksomhetsleder for helse og omsorg Arnstein Larsen, er det en fornøyelse å kunne skrive at vi har fått mange søkere på sykepleie-, helsefagarbeider-, og fysioterapeutstillinger.

Status – kombibåtkai, Ingøy
Ordføreren har vært i dialog med samferdselsdivisjonen i Troms og Finnmark fylkeskommune, for å finne ut hvor denne saken står nå.
Fylkeskommunen har konkludert med at det vil bli utarbeidet en reguleringsplan for dette tiltaket. De har vurdert det slik at tiltaket ikke er i tråd med gjeldende plan, slik at alternativet ville vært å søke dispensasjon. Basert på størrelsen på tiltaket, ønsker man altså å gå for en reguleringsplan. Fylkeskommunen sier videre at de vil komme tilbake med mer informasjon om planprosessen, og en revidert fremdriftsplan – etter at de har fått de nødvendige planressursene på plass. Kommunen ser nå på mulige løsninger for hvordan vi kan påvirke planprosessen, og dermed få litt fortgang i dette arbeidet.

Ukens gladsak
Over hele fylket har ambulansearbeidere i lang tid etterlyst bedre sikkerhetsutstyr for babyer og små barn i ambulansene, uten at det har blitt prioritert i budsjettene. I dag har bilene barneseter, som tar stor plass og som kun er med i bilene når ambulansearbeiderne vet at de skal ha med barn.
I Måsøy kommune tok Roland Seljenes ved Byggtorget Havøysund saken, og sponset like godt våre to ambulansebiler med Kangofix barneseler. Kangoofix lagres i et skap i ambulansen og bilene er nå utstyrt med skikkelig sikkerhetsutstyr for barn – hele tiden.

Frivillighet for fall?
Som far til nå 3 voksne barn har jeg ikke tall på hvor mange hyggelige onsdager jeg har hatt ved Skiklubbens anlegg i Havøysund. Voksne og barn har møttes til et par hyggelige timer med skicup, hvor barnelatter og heiarop har summet. Det har blitt servert hundrevis av vaffelplater, kaffe og saft. Alltid på dugnad, og alltid med en medlemskontingent som har blitt igjen i klubbkassa. I løpet av årene har vi fått lysløype, det kjøres skiløyper, vi har fått BMX-bane. Barn og unge fryder seg.
Denne uka fikk jeg en klump i halsen når jeg ser i en melding fra skiklubben at alt dette står for fall – frivilligheten står for fall, tanker jeg. Hva er det som skjer med oss voksne? Hvordan skal vi opprettholde gode oppvekstvilkår for barn og unge, hvis de voksne ikke vil stille opp? Har vi det virkelig så travelt at vi ikke har noen timer i måneden til overs? Det er vel kanskje på tide at man tenker over dette?
Tirsdag denne uka hadde skiklubben årsmøte, og følgende melding kunne man da lese etter møtet:
«Valg av nytt styre lot seg ikke gjennomføre, da ingen vil stille til valg som leder. Styret har kommet frem til følgende konsekvens: All aktivitet i klubben legges ned inntil nytt styre er på plass! Dvs: Det vil ikke bli arrangert skicup, lyset i skiløypetraseen slukkes, skiløyper kjøres ikke.
Det vil bli avholdt ekstraordinært årsmøte den 17.3 kl 1800.»

Nå må ordføreren være streng med de voksne i bygda, og gjenta noe som jeg har skrevet før: Voksne skal gjøre det som er best for barn!

«Måsøy kommune tar vare på folk og fisk»?
Kommuneplanens samfunnsdel er en plan for fremtidens Måsøy kommune. Hvilken retning skal kommunen ta, hva skal vi ta vare på, hva ønsker vi nytt, hvordan kan kommunen fremstå som livskraftig og nyskapende?
En gammelt slagord for kommunen er at vi «tar vare på folk og fisk», er dette riktig?
Med utgangspunkt i dette vil ordføreren invitere til et stort møte i mai, hvor innbyggerne skal få bryne seg på noen spørsmål og tanker om kommunen, samtidig som vi får innspill til arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Vil finne LOSA-løsning
Torsdag 20. februar ble Troms og Finnmark fylkeskommune gjennom Fylkesmannen i Troms og Finnmark gjort kjent med en vurdering fra Utdanningsdirektoratet om at LOSA (Lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet) ikke er i samsvar med opplæringsloven.

Troms og Finnmark fylkeskommune tar vurderinga på alvor, og iverksetter tiltak for å sikre at de elevene som i dag går på LOSA får avsluttet skoleåret med et forsvarlig tilbud.

Fylkesrådet vil i dialog med Utdanningsdirektoratet søke om å gjøre LOSA til en forsøksmodell for neste skoleår, for å videreutvikle ordninga for yrkesfag i tett dialog med kommuner, bedrifter og sentrale myndigheter, og sikre at tilbudet kan gjennomføres i tråd med lovverket.
LOSA for studiespesialisering blir ikke videreført for skoleåret 2020-21.

- «Vi skal sørge for at utdanningstilbudet både kan dekke det behovet næringsliv og arbeidsliv har for fagkompetanse, og at desentraliserte tilbud kan gjøre at flest mulig kan ta videregående opplæring nært der de har vokst opp og der de skal jobbe i framtida», sier Fylkesråd for utdanning Bjarne Rohde.
For Måsøy kommune og næringslivet er LOSA tilbudet veldig viktig, og jeg vil følge denne saken tett.

Høring om motorferdsel på vann
Denne uka har Sektor for drift og utbygging sendt ut på høring forslag til «Forskrift om motorferdsel med båt på Hamnevannet i Måsøy kommune, Troms og Finnmark.»
Formålet med denne forskrifta er å gi hytteeiere og andre med bruksrett i Hamnedalen hyttefelt mulighet til å benytte motordrevet båt som trygg og sikker adkomst til og fra veiløse hytter og hyttetomter som ligger plassert rundt Hamnevannet. Høringsfristen er satt til 17. april.

«Jeg tenker opp når jeg er nede,
for jeg er en optimist»

 

God helg
Bernth R. Sjursen

 

Skjema