Ordførerens hjørne 06

Ordførerens hjørne fredag 6. mars

Sist fredag hadde vi besøk fra fylkeskommunen, der vi skulle få litt informasjon om hva som skjer med fiskerihavnene, etter at disse ble tatt ut av Nasjonal transportplan – og ved årsskiftet skulle overføres til fylkene.

I utgangspunktet hadde fylkene Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland, og Troms og Finnmark sagt nei til å overta ansvaret for fiskerihavnene. Ansvaret skulle overføres, men med betydelig mindre midler enn behovet. Også i forrige uke møtte fylkene regjeringsmedlemmer, og uten noe ny lovnad om penger ble det også denne gangen et klart nei fra fylkeskommunene. Dermed står saken på vent.
Som kjent hadde vi Hallvika fiskerihavn inne på Nasjonal transportplan med 90 mill., noe som nå altså er fjernet.
Vi fikk i møtet sist fredag presentert vårt prosjekt i Havøysund, og ordføreren har også skrevet et debattinnlegg om dette. Dette er en veldig viktig sak for kommunen, og vi vil holde saken varm overfor både politikere og administrasjonen i Fylkeskommunen.

Ukens gladsak
Lørdag den 29.02.2020 ble den lokale mønstringen avholdt på Samfunnsalen i Havøysund. 
To dansegrupper ble sendt videre til fylkesmønstringen i Kirkenes 16.-19.april 2020.
Begge dansegruppene er med i Eclipse Dance Crew. At de trives på scenen er det ingen tvil om.  
Som ordfører kan jeg ikke gjenta nok hvor viktig slike grupper og arrangementer er for ungdommen, og for aktiviteten i kommunen. Jeg ønsker alle danserne lykke til i fylkesmønstringen

Politisk arbeid i hovedutvalgene
Denne uka har det vært møter i Hovedutvalg for Helse og Omsorg, Hovedutvalg for Teknisk, Utvikling og Miljø, og i Hovedutvalg for Oppvekst og Kultur.
Noen av sakene det har vært jobbet med i utvalgene denne uka:

·         Legestasjon Havøysund
·         Alkoholpolitisk handlingsplan 2020-2024
·         Dagsturhytte - beliggenhet
·         Kommunal maskindrift
·         Regler for utleie av bassenget i Havøysund
·         Vedlikehold av skolene på Gunnarnes og i Havøysund
·         Forskrifter for scooterløyper i Måsøy kommune

Ledige stillinger i Måsøy kommune
Måsøy kommune ønsker nye innbyggere velkommen, og har for tiden flere ledige stillinger til de som kunne tenkt seg å bosette seg på 71 grader nord:
Styrer i Høtten barnehage, 100%, søknadsfrist 06.03.20
Lærere ved Havøysund skole, fast og vikariat, søknadsfrist 06.03.20
Kjøkkenassistent ved Havøysund helsesenter, 40%, søknadsfrist 08.03.20
Pedagogiske ledere og barnehagelærer i Høtten barnehage, søknadsfrist 15.03.20
Rektor i Måsøyskolen (Havøysund og Gunnarnes skole), 100%, søknadsfrist 21.03.20
Ferievikarer i Helse og Omsorgssektoren, søknadsfrist 22.03.20
Brannkonstabel (deltid, Havøysund brannstasjon, 3,21%, søknadsfrist 31.03.20

TF-200-M
Det er registreringsnummeret på den nyeste båten i kommunen. Med de nye fylkesbokstavene har denne båten altså fått fiskerinummer TF-200-M. Dette er en Skogsøy-båt på 36 fot som skal til Ingøy.
Båten eies av Ronny Hardy. Han er opprinnelig fra Lofoten, men har flyttet til Ingøy.
Jeg blir alltid så glad når det kommer nye fiskebåter til Måsøy kommune, og spesielt når det investeres i nybygg. Denne uka dukket det opp bilder på nett, som viser nybygget «Rollon» på vei nordover, og i skrivende stund ligger den på Ballstad i Lofoten. De ble plaget av mye dårlig vær når de skulle starte på turen nordover, og tidligere sa Ronny til Fiskeribladet;
«Vi kommer til å stoppe i Lofoten for å ta om bord bruk, så får vi vurdere hvor vi skal drive vinterfisket».
«Rollon» skal drive med garn og line med et mannskap på tre. Velkommen til Måsøy kommune.

Gunnarnes skole
Denne uka har vi gjennomgått kritiske/tekniske faktorer ved skolebygget på Gunnarnes, og vil igangsette tiltak for å få orden på dette. Administrasjonen har fått satt sammen ei «arbeidsliste» over ting som må sees nærmere på, og prioritere/planlegge for gjennomføring før skolestart til høsten. I første omgang har vi sett på det mest prekære ved det bygg-tekniske.
Videre vil vi se på fremtidens veivalg for skolen på Gunnarnes, noe som vil betinge involvering av innbyggerne i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.
En ting er i alle fall sikkert – noe må gjøres, og nå setter vi i gang.

Coronavarsel på årsmøte
Sist helg skulle Finnmark Arbeiderparti avvikle årsmøte i Alta. Folk fra hele fylket møttes fredag ettermiddag, og vi hadde to møtebolker før middag. Under middagen begynte ryktene å svirre om at noe var på gang, og vi fikk beskjed om å møte i møterommet like etter middag. Der fikk vi informasjon av kommuneoverlegen i Alta om at 2 medlemmer fra Alta arbeiderparti var satt i karantene – uten at det var påvist smitte. Et medlem hadde vært på reise til Singapore, og dermed ville man være «føre var». Etter anbefaling fra kommuneoverlegen tok man en avgjørelse om at årsmøtet skulle utsettes. Lørdag formiddag reiste derfor alle hjem, og nytt møte blir avviklet i slutten av denne måneden.

Coronaberedskap i Måsøy kommune
Helsesektoren i Måsøy kommune har gjennomgått rutiner og utstyr, som en forberedelse i tilfelle det skulle dukke opp mistanke om smitte. Kommunen har også forberedt prøvetakingsrutiner
Måsøy kommune følger for øvrig retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og fra Fylkesmannen.
Vi kan berolige innbyggerne at alt er på plass og ok hos oss.

Viktig å vite: Hvis du har vært på reise i land med vedvarende spredning, og føler influensalignende symptomer, skal du IKKE oppsøke legevakta – men ringe fastlegen din. Hvis du ikke får kontakt med fastlegen din, ringer du legevakt på 116117. IKKE ring 113!

Tannhelsetjenesten i Måsøy kommune
Vi har siden i høst vært uten fast tannlege i kommunen. Tidligere var det snakk om en ambulerende tjeneste, noe jeg mente ikke var godt nok. Etter å ha fulgt opp saken fikk jeg fikk tilbakemelding om at stillingen skulle lyses ut. Utlysningsteksten lå ute en kort stund, og siden har det vært stille.
Jeg har nå kontaktet fylket igjen, for å få en avklaring om hva som skjer med denne stillingen. Det har nå kommet tilbakemelding om at man på ny ser på en ambulerende løsning, noe jeg overhode ikke er tilfreds med. Jeg forventer at fylkeskommunen fortsatt jobber for å få tilsatt ny tannlege hos oss, og har koblet både fylkesordføreren og fylkesrådsledere på denne saken.

Utsett kvotemeldingen

Ordførerne fra Sør-Varanger til Lofoten gikk denne uka ut med et felles kystopprop for å få stortingspresidenten til å utsette behandlingen av kvotemeldingen, til etter at Riksrevisjonens rapport er behandlet.
Riksrevisjonen jobber med en omfattende gransking av hele fiskerifeltet i Norge. Riksrevisjonens rapport skal legges fram i mai. Samtidig har regjeringen lagt opp til at Stortinget skal behandle den omfattende kvotemeldingen allerede i slutten av mars. 
Det har vært jobbet iherdig for å samle ordførerne til et opprop mot at den behandles nå, og flere ordførere – blant annet jeg, satt litt lenge på gjerdet for å finne ut mer om dette. I media kom det fram at 21 ordførere (9 fra Finnmark) var med. Nå er det enda flere, blant andre undertegnede.

 

«Hvis du ønsker noe du aldri har hatt,
bør du gjøre noe du aldri har gjort»

God helg

Bernth R. Sjursen

Skjema