ordførerens hjørne 06

Ordførerens hjørne fredag 6. september

Høsten er kommet og vi skriver 6. september. Som vanlig er høsten her nordpå veldig fin, med vakre solnedganger og skiftende farger i gress og lyng. De årene siste har vi opplevd at de varme dagene gjerne kommer i september.

Det har vært en uke med spenning i forhold til forestående valg, men også en uke preget av tristhet og sorg etter at 6 unge liv gikk tapt i den tragiske helikopterulykken i Alta. Alta avlyste all valgkamp og det gjorde også nabokommunene og Karasjok, som også var direkte berørt av ulykken. Det har vært en trist uke og valgkampen har derfor vært tonet ned i Måsøy kommune. Vi har likevel stilt opp på de arrangementene som vi er blitt inviterte til, men har funnet det riktig å avlyse enkelte arrangement i forhold til valgkampen.

ordførerens hjørne 06.09.19 1.jpg

Invitasjonen til Pensjonistforbundet denne gangen bar preg av at vi var inne i valguka og alle ordførerkandidatene var inviterte. For å vise vår deltakelse i sorgen og respekt for de berørte av helikopterulykken var ordførerkandidatene enige om å starte med ett minutts stillhet. I møtet var det lagt opp til debatt og alle var inviterte til å presentere sitt valgprogram. Det at eldrerådet ikke har fungert i lang tid ble tatt opp og også det at henvendelser til kommunen ikke blir besvart. Jeg lovte å gjøre mitt for at vi ved konstituering av nytt kommunestyre igjen skulle få et fungerende eldreråd og å gjøre alt for å få på plass et system som sørger for at alle henvendelser til kommunen besvares.

Nytt av året er at vi har et kommunalt utdanningsstipend som skal bidra til at kommunen får dekt sitt kompetansebehov og for å oppfordre ungdom til å satse på fiskeri og havbruk. Etter at søknadsfristen gikk ut har vi telt opp 12 innkomne søknader. For de som ikke rakk å søke er neste søknadsfrist 1. februar. Alle som er bosatt i Måsøy kommune og som planlegger eller er under utdanning kan søke!

Nasjonal bibliotekdag ble markert den 4. september i Måsøy folkebibliotek. Jeg ble invitert til å fortelle om hva jeg leser og anbefaler og det ble arrangert en quiz mellom ordførerkandidatene og 6. klasse. Tema var pensum for 6. klasse og her klarte politikerne seg bra helt til det kom spørsmål om hvilken planet som var den største i vårt solsystem. Dermed var det 6. klasse som vant quizen og fikk kose seg med twistposen som de spanderte velvillig av. Trivelig arrangement som forhåpentligvis gir barn og unge lyst til å lese, en nærhet til politkerne og større forståelse for lokaldemokratiet.

Det har lenge vært etterlyst flere fritidstilbud i forbindelse med Gunnarnes skole. Under handlingsprogrammet 2018, Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, ble Tuftepark/aktivitetspark på Gunnarnes satt øverst på uprioritert liste. Denne parken er det funnet midler til og vil igangsettes så snart som mulig. Da vil den gamle lekeparken byttes ut med en ny park. Det blir først en befaring på Gunnarnes 10. september og etter 24. september er entreprenøren ledig. For skoleelevene ved Gunnarnes skole vil det bety et bedre fritidstilbud, noe som vil gi mulighet for mer fysisk aktivitet og trivsel.

ordførerens hjørne 06.09.19 3.jpg

På onsdag dro våre valgfunksjonærer ut med valgurne og stemmesedler for denne uka var det mulig å forhåndsstemme på Helsesenteret og Daltun. Det ble og lagt inn et ekstra gir i går fra administrasjonens side med langåpent for forhåndsstemmegivning. I skrivende stund har 335 forhåndsstemt av 1008 stemmeberettigede i Måsøy kommune. Ved forrige kommunestyrevalg stemte 545. Det nærmer seg valg. Kjenner du noen som kanskje kommer til å glemme å stemme? Oppfordre de til å bruke stemmeretten!

Husk at du må stemme for å bli hørt! De neste fire årene skal vi behandle hvordan barn og unge, eldreomsorg og næringsutvikling skal prioriteres. Bruk stemmeretten 9. september!

ordførerens hjørne 06.09.19 2.jpg

 

 

 

 

Skjema