ordførers hjørne 13

Ordførers hjørne 13. november

84 stamper, 3 mann, 2 døgn på havet. Dette er hverdagen for Stian Mikalsen og mannskapet på «MINA». Med fersk line fra Havøysund egnesentral gjorde de seg tidligere i uka klar til en lang tur ut på Nordkappbanken.

Disse lokale fiskerne er grunnpilarene samfunnet vårt. Det å kunne gå ned på kaia eller i bua for å snakke med fiskere, som gir meg mange gode innspill, er for meg viktig. Hva hadde Måsøy kommune vært uten disse hardhausene? I generasjoner har fiskerne sørget for fisk til industrien på land, og mat på bordet til familier. Mens jeg står på kaia og kjenner på en kald vintervind, vet jeg at det disse karene om noe timer stamper i kulde og mørke på vei ut til fiskefeltet. Barske menn mot det barske Barentshavet. Dette er Finnmarkskystens helter! 

Covid-19

Vi kommer ikke unna Covid-19 med det første, og smittetallene fortsette å stige i landet. Sist helg ble det litt armer og bein etter at de videregående skolene valgte å stenge. Så tok Fylkesmannen affære, og skolene fikk ikke lov å stenge som et forebyggende tiltak. I løpet av helga dukket det opp smittetilfeller som kunne kobles mot Alta videregående skole, og dermed ble denne skolen stengt allikevel. I dag har Alta en uoversiktlig situasjon, som gjør at folk må være ekstra varsom.
I Måsøy har vi gjort noen forebyggende tiltak med tanke på besøk på kontorer, og vi har valgt å holde Rådhuset lukket. Møter med saksbehandlere lar seg allikevel gjennomføre, men da etter avtale. Kontakt servicetorget eller saksbehandler for å avtale tid.
Det jobbes også med en «testkiosk» hvor vi publikum kan komme for å bli testet. Helse vil ikke kjøre rundt på hjemmebesøk for testing. Det vil heller ikke være mulig å møte opp på legekontoret uten avtale. Alle avtaler må inngås med sekretær over telefon før oppmøte. Dette gjelder også for prøvetaking på laboratoriet. Driften av legekontoret opprettholdes ellers som normalt.

Gratulerer til Ingøy
Fylkesrådet tilrår i neste møte, 17. november, fylkestinget å fatte følgende vedtak:
Fylkestinget vedtar «Handlingsprogram for infrastruktur 2021-2024»
I dette handlingsprogrammet finner vi kombibåtkai til Ingøy med kr. 33 mill. i 2021.
Dette har, som jeg tidligere har skrevet, vært en lang og utfordrende politisk prosess.
Etter flere års kamp, med involvering fra flere av kommunens ordførere i tur og orden, har prosjektet vært inne og ute av fylkeskommunens budsjetter og økonomiplaner.
Vi har vært tålmodige, men vi har aldri gitt opp. Etter Fylkessammenslåingen føltes utfordringen enda større, men hadde vi bare gitt opp så hadde jeg nok ikke brukt denne overskriften.

Selv om jeg har brukt uendelig mange timer på denne prosessen, og at jeg klarte å kjempe denne saken over mållinja på min «ordførervakt», synes jeg personlig det er viktig å trekke frem Åge Flaten. Som leder for Ingøy grendelag og som opposisjonspolitiker har han ofte vært innom kontoret mitt for å diskutere muligheter og fremdrift, og bidratt med faglige innspill og historiske fakta i både folkemøter og på befaringer.
Dette har jeg som ordfører hatt stor nytte av i kontakten med både fylkespolitikere og andre involverte. I slike saker behøver man å forene historiske fakta og gode praktiske løsninger, for å komme frem til gjennomtenkte og gode vedtak. Hvis man velger å ikke sette opp partipolitiske sperrer, men heller er villig til å bidra i en prosess - selv i opposisjon, så kan vi få til store og positive ting i den lille kommunen vår.
Å være ordfører handler for meg om å se og lytte til alle, og bruke innspillene som verktøy i det politisk arbeidet, og ingenting gir meg en bedre følelse enn å komme i mål med saker og vedtak.
Det gir meg i dag en meget god følelse å kunne bruke denne overskriften: Gratulerer til Ingøy.

Fiberpenger
Kombibåtkai på Ingøy er haket av på lista, og nå er det internett til Rolvsøy som det jobbes med. Denne uka har jeg vært ute på leting etter penger, for å kunne realisere dette så snart som mulig.
Som kjent har vi fått midler fra fylkeskommunen, men kommunen må inn med en egenandel, og enda har vi et gap i finansieringen for å få dette hundre prosent på plass.
Vi har enda litt tid på oss, men jeg håper vi kan love innbyggere, skoleelever og næringsliv på Rolvsøya en skikkelig julegave allerede i neste års budsjett.

Spørsmål om kontainer for klær
Jeg har fått tilbakemelding om at det har pågått en diskusjon på Facebook, hvor man etterlyser en kontainer for innsamling av klær som skulle vært her for lange siden.
Jeg har gjort noen undersøkelser rundt dette, og har vært i kontakt med FIMIL.
For ca. 1,5 år siden ville UFF Norge (U-landshjelp fra Folk til Folk) sette ut kontainere flere steder, også i Havøysund. På grunn av problemer med å finne løsninger for logistikk/transport har UFF gitt opp dette. Når jeg søker på nett kan jeg se at nærmeste kontainer fra UFF står i Hammerfest.

Ta gjerne kontakt med meg hvis du har opplysninger om eventuelt andre selskaper som ønsker å etablere en innsamlingsløsning hos oss.

Handle lokalt, men ikke fra sofaen
Det nærmer seg jul og julehandel, og i år blir denne førjulstiden helt annerledes.
Næringslivet har slitt i motbakke, og man oppfordrer folk til å ikke reise eller oppholde seg unødvendig der det samles mye folk. Jeg er bekymret for at det meste av årets julehandel skal forgå på nett, og da fra en PC hjemme i sofaen. Jeg oppfordrer innbyggerne til å handle lokalt, og dermed støtte opp om næringslivet som vi gjerne vil ha her når pandemien er over.
Lokalmat, kunst, et gavekort hos frisører eller klesbutikker, en time på massasje, en hyggelig stund hos fotografen, blomster og pynt, verktøy, turutstyr, en restaurantmiddag, osv.
Alt finner du i Måsøy kommune. Oppfordringen min blir å bruke tilbudene – støtt lokalt næringsliv.

Budsjettarbeid
Denne uka har det vært budsjettmøter på tvers av administrasjon og politikk. Onsdag deltok jeg i møte med de politiske lederne i hovedutvalgene, sektorlederne, økonomisjefen og kommunedirektøren. Her ble den økonomiske situasjonen, og våre fremtidige behov, ønsker, utfordringer og muligheter diskutert. Vi ser at vi har et utfordrende driftsbudsjett, samtidig som vi har penger på bok til investeringer. For å ikke bruke sparepengene til drift, må vi styre et stramt driftsbudsjett, og samtidig finne rom til noen av tiltakene som ligger i kommuneplanens samfunnsdel. Dette skal vi få til, men det krever både kontroll og mot. 
En eller annen plass i skjæringspunktet mellom administrasjonen og politikerne må vi kunne møtes til enighet, og sørge for en trygg og fremoverlent fremtid for Måsøy kommune og innbyggerne.

 

«Lykkelig er den som ikke sørger over hva han mangler,

men gleder seg over hva han har.»

Demokrit

God helg
Bernth R. Sjursen

Skjema