ordførers hjørne[2]

Ordførers hjørne 14. mai

Kjør forsiktig, barn leker! Nå er det vår, og mange små er ute i gatene for å teste den nye sykkelen, hoppe paradis på asfalten, eller prøve det nye trikset med fotballen.

Nesten alle gatene i Havøysund har 30-sone, noe som utelukkende er innført for at risikoen for ulykker skal holdes så lav som mulig. Noen er allikevel hard på gasspedalen, og både småbarnsforeldre og politikere er bekymret. Fra politisk hold har vi nå bedt administrasjonen om å se på muligheter for ytterligere tiltak, slik som fysiske sperrer og fartsdumper.

Husk: Barn som er ute med sykkelen sin har ikke en sjanse mot en bil som ikke rekker å stoppe. Barn observerer ikke like kjapt som voksne, og kan plutselig løpe eller sykle rett ut i gata.
Gata skal være trygg – også for barn, så det vel ikke være nødvendig å nekte ungene å leke i gata si?
Her må vi som sjåfører ta ansvar. Vær en aktpågivende og varsom sjåfør. Vi har ingen barn å miste.

Covid-19
I denne ukens møte i beredskapsledelsen snakket vi litt om vaksiner og om 17. mai. Ellers har vi ingen hendelser eller utfordringer i Måsøy kommune når vi snakker om Covid-19. Beredskapsledelsen bestemte seg derfor å slutte med ukentlige møter, men å møtes kun når vi har behov.
Jeg vil gjerne skryte av innbyggernes engasjement, når vi snakker om tiltak. Det er veldig få som tar sjansen på å arrangere noe uten ført å ha snakket med ordfører, smittevernlegen eller andre i beredskapsledelsen. Dette viser at folk er forsiktige. Lurer du på noe om smitteverntiltak eller regler for arrangement og samlinger, så er det bedre å ta kontakt en gang for mye. Sammen finner vi løsninger.

Tettpakket fredag
Sist fredag ble en innholdsrik dag, som avslutning på uka. Jeg hadde samtaler med både fylkes- og stortingspolitikere, samt Kystverket om innseilingen til havna og industriområdet i Hallvika.
Så fikk vi ut en uttalelse fra Vest-Finnmark Rådet om Motorferdselloven som skal opp til behandling i Stortinget. Hele uttalelsen kan du lese her: Behov for revidering av Motorferdselloven – VFRR
Dagen ble avsluttet med representantskapsmøte i Interkommunalt Arkiv Finnmark IKS.

KS og tariffoppgjøret
KS er kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner. Mandag var kommunen invitert til møte i forbindelse med årets tariffoppgjør. Her går forhandlingene til mekling, og meklingsfristen er satt til onsdag 26. mai kl. 24.00. Hvis ikke partene blir enige vil det bli streik i kommunesektoren fra 27. mai. Kommunene må nå forberede seg på utfordringer som følge av lav bemanning, og ha gode planer i tilfelle streik.

Prosjekt bobil-parkering
Det jobbes nå iherdig med infrastruktur og klargjøring for den midlertidige bobil-parkeringen på Elvesletta i Havøysund sentrum. Onsdag var det befaring for å finne muligheter for strømforsyning til området, det er målt ut kotehøyde, og i neste uke planlegges det å starte opp med forberedelser for utfylling og planering. Tømmeplass for toalett, strømsøyler med app-løsning, og andre nødvendigheter vil også komme på plass etter hvert.

Kommunerevisjon
Denne uka har det vært representantskapsmøte i Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS (VEFIK).
VEFIK IKS leverer revisjonstjenester innen både regnskap og forvaltning til oss som eierkommune, og våre tilhørende kommunale foretak.
Ordfører sitter i representantskapet, og Børre Stabell sitter som styremedlem. Det pågår store diskusjoner om både leveranser av revisjoner, og fordelingsnøkkel for kostnader mellom kommuner. For vår del synes vi at kostnadene begynner å bli høye, samtidig som vi opplever at revisjonsrapporter blir forsinket.
Hos oss har kommunestyret bedt om at administrasjonen ser på hvilke alternativer vi har for revisjonstjenester, og at vi får dette til vurdering og behandling på høsten.

Produksjonsavgift på vindkraftanlegg
Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett at vindkraftanlegg skal betale en produksjonsavgift på hver kilowatt de produserer. Det er positivt for oss som vindkraftkommune.
De foreslår en moderat avgift som skal sørge for at noe av verdiskapningen blir igjen lokalt. Hva en moderat avgift vil si, vil ikke regjeringen si noe om, men de tar sikte på å innføre denne avgiften 1. januar 2022.

Flere boliger i distriktene
Jeg har denne uka deltatt på et Teams-webinar med Husbanken, for å bli bedre kjent med ordninger for å finansiere boligbygging i distriktene. Det man ser er at de tradisjonelle bankene kvier seg for å finansiere dyr boligbygging, når utsiktene er lav salgsverdi. Altså, at panteverdien på boligen blir beregnet som lav. Her kan Husbanken virkelig komme til sin rett, og i hele fjor var det ingen søknader som ble avslått på grunn av panteverdi. Flere kommuner, også Måsøy bruker Husbanken aktivt til startlånsordninger, og dette kan også bidra til at unge etablere kommer inn på boligmarkedet.
Kommunene må også bidra til attraktivitet, og sørge for gode planverk og rask saksbehandlingstid for byggesaker. Dette arbeidet er vi godt i gang med, og jobber både med kartlegging av boligtomter, rullering av planverk, og styrking av teknisk sektor.

«Ungdomspolitikk er fremtidspolitikk.»
Erlend Svardal Bøe

Ha ei fin helg, og en strålende nasjonaldag.
Bernth R. Sjursen

Skjema