Bernth20191017

Ordførers hjørne 18.10.19

Kjære innbygger!

Kommunevalget og det konstituerende kommunestyremøtet er gjennomført, og vi har fått en ny politisk ledelse og organisering i Måsøy kommune.

Jeg er stolt, spent og ydmyk over å bli valgt til ordfører for perioden 2019 – 2023. Måsøy kommune har hatt både oppturer og nedturer, og det tar jeg med meg som historie.

Jeg ønsker som ordfører å se fremover. Involvering, trivsel og utvikling vil stå høyt på min agenda som ordfører. Vi har selvsagt våre utfordringer, men vi har også store muligheter i den lille kommunen vår. Selv om det til tider kan storme, både værmessig og politisk, så har vi nok flest dager hvor vi kan nyte tilværelsen i den flotte kommunen vår.

Hvem er så den nye ordføreren?
Jeg er en ekte Havøysund-gutt, med røtter fra Rolvsøyhamn og Bodø, akkurat passert 50 år, er gift med Renate, og sammen har vi 3 «voksne» barn som har forlatt redet.

Helt fra jeg var rundt 14-15 år har jeg vært aktiv i politikk og kommunens kulturliv. Jeg har i hele mitt voksne liv jobbet innenfor privat næringsliv, og de fleste båteiere vet nok godt hvem jeg er.

Jeg har flere års bakgrunn fra ledelse, og jeg vil påstå at jeg er en utålmodig, lettrørt sjel som liker å se resultater fra skapende mennesker - det være seg gründere, politikere, musikanter, eller små barneføtter på fotballbanen. Jeg heier på de alle, og gleder meg stort når mennesker lykkes.

Privat er jeg glad i naturen, og jeg tar mer enn gjerne en jakt- eller fisketur. Jeg spiller i korps, og liker meg godt blant folk – både formelt og uformelt. Når jeg skal slappe helt av, tar jeg turen til hytta i Krokelvdalen. Der fyrer jeg opp bålpanna, lar radioen surre i bakgrunnen, og lar hverdagen hvile noen timer.

En lyttende, synlig og inkluderende ordfører – for hele kommunen
Som ordfører vil jeg være alles ordfører, uansett partitilhørighet.

Jeg ønsker å være en lyttende, synlig og inkluderende ordfører, som «alltid» holder døren åpen for en prat.  

Jeg ønsker at bedrifter, lag og foreninger inviterer meg «hjem til seg», slik at jeg får et innblikk i det som rører seg, og det som opptar folk i hverdagen.

Selv om jeg er oppvokst her, så må jeg innrømme at jeg ikke kjenner kommunen godt nok til å vite alt. Dine innspill vil hjelpe både meg som ordfører og kommunen som organisasjon, til å løse oppgaver og finne muligheter til beste for alle.

Jeg ønsker at kommunen vår skal bli sett og lagt merke til, på en positiv måte. Jeg vil jobbe opp mot aktører innen næringsliv og de politiske organene, både på kommune-, fylkes- og nasjonalt nivå. Mulighetene for fremtidens Måsøy kommune ligger der ute, og jeg som ordfører skal være en pådriver for å finne de.

Jeg tror involvering og samhandling kan bidra til at innbyggernes behov blir sett, og at vi sammen finner målet, slik at politikerne har best mulig grunnlag for å fatte vedtak når vi beveger oss inn i fremtidens Måsøy kommune.

«When nothing is sure, everything is possible.»

Med ønske om ei god helg.

Bernth R. Sjursen

Skjema