Bilde ordførers hjørne

Ordførers hjørne 25.10.19

 Oktober er snart historie,

og ordføreren har kommet godt i gang med både møter, og saker som skal til behandling.

 

Det finnes mange fantastiske mennesker på rådhuset vårt, og i løpet av mine første dager på ordførerkontoret har mange av disse vært til uvurderlig hjelp for å finne frem i både systemer og dokumenter. TV-aksjonen ble gjennomført av gode hjelpere på rådhuset, og ikke minst alle bøssebærerne som gikk årets viktigste søndagstur. Takk til dere alle.

 

I det politiske liv er det mye som skjer, og det er viktig at vi holder stø kurs, at noen holder roret, og at informasjon når frem til riktig mottaker - og til riktig tid.

Vi sikrer dette ved å gjennomføre faste mandagsmøter mellom ordfører, varaordfører og rådmann. På den måten får vi forberedt hverandre på saker som det jobbes med, saker som skal opp på agendaen, og ikke minst diskutert utfordringer vi har - eller de vi ser komme.

 

For å få bedre flyt i saksbehandlinger har vi på formannskapskontoret satt opp møtekalenderen for hele 2020 med det vi kaller for møterunder. Da kommer utvalgs-, formannskaps-, og kommunestyremøter fortløpende, i riktig rekkefølge. Vi øker også antallet årlige møter, slik at saker skal bli tidligere ferdigbehandlet.

I tillegg gjennomfører vi torsdag og fredag denne uka folkevalgtopplæring, slik at vi får på plass rutiner og regler hos kommunestyrerepresentantene. Vi har mange nye representanter i år, og da er det supert at vi får på plass denne opplæringen allerede før første ordinære kommunestyremøte.

 

Ukas gladsak

Det er mye positivt som skjer i kommunen, og det ønsker jeg å løfte frem som ukas gladsak i ordførerens hjørne. Noen ganger kan det være en politisk milepæl, og noen ganger kan det være noe hyggelig som har skjedd i kommunen.

 

I går kom meldingen om overføringer fra Havbruksfondet, og det er bra lesning når man tenker kommuneøkonomi og næringsutvikling.

Det er kommuner med lokaliteter til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann som mottar midler fra Havbruksfondet.

Denne gangen blir Måsøy kommunes andel, som utbetales 25. oktober, kr. 4 435 509,02

 

Engasjert – Trygg – Inkludert – Respektert

Dette er verdiordene hos elever og ansatte ved Havøysund skole.

I går var det invitert til åpen skole og kafè, og elevene fikk vist frem både dans, sang og kunst som de hadde laget. En flott ettermiddag, med fantastiske unger. Det var nok mange rørte vokse som måtte tørke en tåre underveis.

I går kveld ramlet det inn en idè i ordførerhodet; tenkt om hele Måsøy kommune kunne brukt disse verdiordene, og gjort de til «innbygger-verdier»? På skolen, på jobben, på butikken, på gata osv. Smak litt på tanken.

 

Relasjonens kraft

heter foredraget som foredragsholder, ildsjel og tidligere toppidrettsutøver Marco Elsafadi skal holde på samfunnshuset tirsdag 29. oktober kl. 18.00.

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Måsøy kommune har gått sammen for å få Marco til Havøysund. Gratis inngang! 10. klasse selger noe å bite i, så her er det bare å møte opp.

Alle er avhengige av relasjoner for å fungere optimalt. Hvor bevisst er du på hvordan du påvirker, eller blir påvirket menneskene rundt deg?

La deg inspirere!

 

Ut på tur

Denne uka har Finnmark Friluftsråd vært på besøk. «Perletur» er blitt et begrep, og vi har snakket litt uformelt om mulighetene i kommunen. Vi har mange Perleturer på sommeren og høsten – og det er mange som har gått disse turene.

Jeg oppdaget like før besøket at i oversikten over «Vinterperle-turer» var det 17 av kommunene i Finnmark som hadde dette, men ikke Måsøy.

Nå ruller ballen, og vi ser på muligheter for både «Vinterperle-turer, og noe som heter «JuleSPREK». Tips til lett tilgjengelige løyper for vinterturer mottas med takk.

For å få til dette er vi avhengige av frivillige til merking/skilting og vedlikehold av dette, og kanskje er det noen kreative der ute som kan samle en gjeng til felles turer – så blir det kanskje en konkurranse, i folkehelsens navn, om å ha gått flest turer. PS! Inviter gjerne ordføreren på tur.

 

Innspill til ordføreren

Som ordfører opplever jeg at folk i kommunen har et ønske om at vi skal bo og trives i Måsøy, og jeg har fått mange innspill på ting folk ønsker at vi skal få gjort noe med. Alt blir notert, og jeg vil forsøke å finne ut av hvordan man kan får endret/forbedret ting. Ikke alt kan gjøres noe med, men enkelte ting skulle ikke være så vanskelig.

Et tips jeg fikk er at vi må gjøre noe med skiltingen i Smørfjordkrysset. Det store skiltet som står der inneholder gamle bilder, og er mildt sagt lite informativt. Tilbakemelding til tipseren er at vi har tatt tak i dette, og ser på muligheter.

 

 

 

«Gå ikke alltid dit veien fører deg.

Gå heller der hvor det ikke fins noen vei –

og sett spor etter deg.»

 

Ha ei riktig fin helg

Bernth R. Sjursen

 

 

 

 

 

 

 

Skjema