2021

Ordførers hjørne 5. februar

Uka nærmer seg helg, og vi er allerede noen dager inn i februar.  Noen har endelig sett sola, og de fleste har nå tatt i bruk snøskuffa etter en snøfattig vinter. Denne ukas bilde er fra «Barnetråkk» som ble gjennomført på Rolvsøya. Mer om dette senere.

Covid-19
I denne ukens møte i beredskapsledelsen kunne smittevernlegen informere om at alle som skulle jobbe i fiskeindustrien har vært testet og i innreisekarantene. Samtlige er nå ferdig med karantenen, og vi har ikke påvist smitte i kommunen. Dette var en svært gledelig nyhet, og jeg vil gjerne takke både arbeidsgivere og arbeidstakere i fiskeindustrien for at disse har tatt alle tiltakene seriøst og skikkelig.
Alle som bor på institusjoner, samt prioriterte helsearbeidere som ønsket vaksine er vaksinert med første dose, og det er veldig mange innbyggere som til nå har satt seg på lista for å bli vaksinert.
Ønsker du å stå på denne lista er det bare å ta kontakt med legekontoret.
Fra skole- og barnehage meldes det om mangel på vikarer, og at man merker en viss «slitasje» på personellet som har stått på for å få hverdagen med lek og undervisning å holde sammen.
I det politiske har vi sett på løsninger for hvordan vi kan avvikle møter, og sørge for at publikum kan få følge disse. Møter i politiske utvalg, formannskap og kommunestyret skal være åpne for publikum, og etter en vurdering fra både KS og Statsforvalteren har vi kommet til at vi kan gjennomføre et fysisk kommunestyremøte på samfunnshuset 11. februar kl. 09.00.
Dette møtet er selvfølgelig også åpent for publikum.

Mandagsmøtet
Hver mandag møtes ordfører, varaordfører og kommunedirektøren for å diskutere saker og ting i «mandagsmøtet», som vi kaller det. Denne uka snakket vi om prosessen med dimensjonering av de kommunale tjenestene, barnehagetilbud på Rolvsøy, naturmangfold i kommuneplanlegging, og om oppvekstplan som skal omfatte barn og unge. Det er mye på gang, samtidig som vi ser at man må prioritere rekkefølge og fremdrift på utredninger i administrasjonen. Vi har ikke ubegrensede ressurser i administrasjonen, og da må man prioritere. Som ordfører og person er jeg utålmodig, men forstår også at vi ikke kan gjøre alt på en gang.

Min dypeste medfølelse
Søndag mistet to unge mennesker livet i en trafikkulykke i Lavangsdalen, og tirsdag ble det bekreftet at var Kim Andre Nordbø (29 år) fra Alta og Hilde-Gunn Sønvisen Hansen (30 år) fra Havøysund som omkom. Begge var for tiden bosatt i Tromsø.
Hilde-Gunn var mor til to barn, noe som gjør slike ulykker ekstra trist – og berører meg dypt..
Jeg sender min dypeste medfølelse til familie og venner som har mistet en datter, søster, mor og venninne.

Politikk i vest
Vest-Finnmark Rådet hadde denne uken et digitalt møte, hvor vi fikk diskutert forskjellige saker som favner oss alle. Vi fikk en informasjon om et felles regionalt IKT prosjekt som Alta, Hammerfest og Harstad jobber med, og som man ser på om flere kommuner skal koble seg på dette «navet». Prosjektet har arbeidstittelen «Regionale motorer for IKT drift og digitalisering». Måsøy kommune har allerede et samarbeid med Hammerfest, og for oss kan det være naturlig å dra veksler på dette.
I møtet diskuterte vi også redningsdykkertjenesten som Alta og Tromsø har i dag, og vi snakket i tillegg om mulige behov for felles tiltak i tilknytning til koronapandemien.
Jernbane er det ikke så mye av på våre trakter, men regionrådene i nord er samlet i et Arktisk jernbaneforum. Disse skal ha et arbeidsutvalg som skal se på mulige løsninger i nord, og for vår del er veier vel så viktig som jernbane. Ja, takk – både og, kan man gjerne si. Da må alle stemmer høres.
Fra Vest-Finnmark Rådet er jeg blitt forespurt og foreslått som medlem i dette arbeidsutvalget.

Rolvsøy – en av favorittene
I slutten av januar kom Aftenposten ut med en artikkel, hvor Reisepanelet kom med sine anbefalinger av landets ti beste reisemål. På den lista kom Rolvsøy i Måsøy kommune på 5. plass.
Reisepanelet er en svært bereist gjeng, som har sette det meste av verden, og når de har sett nærmere på reisemål i Norge har de altså funnet frem til Rolvsøy. «Har du lyst på en unik naturopplevelse og et aldri så lite eventyr? Et besøk til Rolvsøy kan være midt i blinken.» «Et fabelaktig småkupert terreng. Dusinvis av kritthvite strende. Og enorme mengder storfisk i havet.» Anbefalt av Gunnar Garfors.
Dette var virkelig hyggelig lesning. En stor klapp på skuldra til de som jobber med turisme, og som virkelig har fått satt Rolvsøya på kartet.

Nyoppusset fritidsklubb
Lørdag åpner Klubb1 etter oppussinga som har pågått i vinter, og de som er nysgjerrig på hvordan det er blitt på klubben, og som ikke er i «klubb-alder», er velkommen for en titt mellom kl. 15.00 - 17.30.
Man ber om at besøkende tar smittevernhensyn; hold avstand og bruk håndsprit. Klubb1 finner du i første etasje på ungdomsskolen. Velkommen.

Barnetråkk
Barn og unges stemme er viktig i planarbeidet, og deres mulighet for deltakelse i samfunnsutviklingen er lovfestet.
Barnetråkk er et «verktøy» som lar barn fortelle planleggere, kommunen og politikere om hvordan de bruker stedet der de bor, og hva de ønsker annerledes.
Denne uka gjennomførte kommuneplanleggerne Barnetråkk-møte på Rolvsøy, og kommunen fikk på den måten oppdatert kunnskapsgrunnlag om barn og unges arealbruk direkte fra ungene. Innspillene blir samlet i et temakart som brukes sammen med det øvrige plangrunnlaget til kommunen.
Barnetråkk har tidligere i planprosessen blitt gjennomført i Havøysund.

Samenes nasjonaldag
I morgen, 6. februar er det samenes nasjonaldag, også kjent som samefolkets dag. Dagen er en felles feiring for samer i Finland, Norge, Russland og Sverige. I Norge har vi feiret denne dagen siden 1993.
Heter det samenes nasjonaldag eller samefolkets dag?
Denne diskusjonen oppstår hvert år. Et av argumentene som går igjen for at det skal hete samefolkets dag er at Norge er ett land, og dermed er det meningsløst at samene har en egen nasjonaldag, i nasjonen Norge.
Men det er forskjell mellom stat og nasjon. Nasjon betyr et folk, og i Norge er det flere folk. Samene er et folk, og dermed kalles det for samenes nasjonaldag. (kilde: NRK Sàpmi)
Tidligere har vi i Måsøy kommune hatt arrangementer på skolen og på biblioteket. På grunn av de vedvarende koronarestriksjonen er det ikke lagt opp til noen slike arrangementer fra kultursektoren i kommunen i år. Kommunen vil selvfølgelig flagge med det samiske flagget på dagen. Lihkku beivviin.

Leave nothing but footprints behind
Denne uka har jeg fulgt FeFo-konferansen Nanne/Styrk 2021, med undertittelen «Ka ska vi leve av». Vi var innom både reiseliv, merkevarebygging, nye produkter, demografiutfordringer, tilrettelegging for næring og bolig, og samisk naturbasert reiseliv.
Mye av dette har vi hørt før, og det er stor forskjell på kultur og ressurser i fylket. En ting er felles for alle områdene, og det er behovet for gründere og kapital.
Finnmarks matressurser er stort sett basert på reindrift og fiske, og denne driften er viktig. Opplevelser og reiseliv dukker stadig opp som en mulighet, og da ble det store spørsmålet lagt på bordet; er naturbasert reiseliv en utopi eller en reell mulighet? Er det mulig å bygge et levedyktig Finnmark på dette, eller? Er det mulig å drive næringsvirksomhet i fylket uten å sette fotavtrykk? Er det mulig å snu den demografiske utviklingen uten industri? Jeg lar spørsmålene henge.

«Naturen er ikke et tempel, men et verksted hvor mennesket arbeider.»
Ivan Turgenjev

God helg
Bernth R. Sjursen

 

Skjema