koronavirus

Pressemelding fra Måsøy kommune, 13.03.2020

Måsøy kommune iverksetter ekstra tiltak for å hindre/dempe smittespredning av Korona virus

Måsøy kommune er en liten og sårbar kommune, men enn så lenge har vi kontroll på situasjonen. Vi har så langt ikke avdekket smitte i kommunen, men tar høyde for at situasjonen i Norge nå er helt spesiell og vil vedvare.

I Havøysund ligger alt av helsetjenester og institusjoner, og det er veldig viktig at vi har kontroll på både personell, pasienter og innbyggere generelt, både i kommunesenteret og i distriktene - så langt det lar seg praktisk gjøre.

Kriseledelsen i Måsøy er satt, og det har vært hektisk møteaktivitet denne uka, også med kommunestyret, for å finne gode løsninger for å kunne iverksette gode tiltak tidlig.

Regjeringen, Folkehelseinstituttet og Fylkesmannen har gitt kommunen råd, selv om de ikke alltid er entydige, eller at de endres i et raskt tempo.

Når kommunen nå tillegg setter inn egne ekstra tiltak, så gjør vi det med hensikt å skjerme utsatte personer, og for å forsøke å få samfunnet til å fungere så godt som det lar seg gjøre.

Vi ønsker derfor å få til god informasjon til, og kontroll på, reisende som besøker kommunen.
Selv om man sier at folk skal «bli ved teltet» så er det mange som kommer, spesielt langs FV889.

Kommunestyret har i dag gjort et enstemmig vedtak om følgende:

 1. Som et «føre var-prinsipp» skal ingen slippe ukontrollert inn langs FV889.
  Det opprettes derfor en kontrollpost for gjennomføring av en kjapp informasjon/undersøkelse ved «Kongeplassen»

  Denne skal iverksettes snarest, og frem til i første omgang 26. mars 2020

  Kontrollposten skal være bemannet døgnet rundt (24/7)

  Kontrollen/undersøkelsen skal gi veiledning til reisende og sørge for at bestemmelsene om karantene blir etterkommet iht. regelverket.
   
 2. Utreise fra kommunen vil bli frarådet, siden tilbakekomst kan føre til karantene.
   
 3. Det må på samme måte utføres informasjon til, og kontroll av passasjerer på Måsøy-ekspressen. Dette organiseres av administrasjonen i samarbeid med Boreal/Snelandia.
   
 4. Akutte oppdrag fra politi, brann og ambulanse/legevakt blir ikke berørt av bestemmelsene om ferdsel i pkt. 1.
   
 5. Administrasjon anmodes om å øke informasjonsflyten til innbyggerne, og være konkret og aktuell.
   
 6. Alle reisende fra andre land skal i karantene iht. regelverket.
   
 7. Administrasjonen må iverksette skjermingstiltak for å øke sikkerhet til pleiere og pasienter i helsesektoren.


Administrasjonen jobber nå med disse punktene, og så snart de praktiske tingene er på plass vil tiltakene fortløpende bli iverksatt.

 

Bernth R. Sjursen
Ordfører

Pressekontakt: ordforer@masoy.kommune.no mob. 473 32 407

 

 

Skjema