Covid

Råd og anbefalinger om tiltak for å begrense smitte av covid-19

Troms og Finnmark opplever nå et smittetrykk som belaster sykehus og spesialisthelsetjenesten, så mye at man sliter med å holde oppe kapasiteten. Statsforvalteren ber derfor kommunene om å iverksette tiltak for å dempe smittespredningen.

Statsforvalteren har de siste dagene hatt flere møter med kommunene for å komme frem til regionale tiltak, og som må gjelde selv om man ikke har smitte i egen kommune.

I første omgang kommer vi derfor med råd og anbefalinger, men hvis ikke smittetrykket blir lavere må man kanskje forskriftsfeste og pålegge noen av tiltakene.

For kommunenes del må vi sørge for å identifisere de som ikke er fullvaksinert og holde oppe tempoet i vaksinering.

Kommunen har allerede innført tiltak i helse- og omsorgstjenesten for å redusere risiko for smitte blant de mest sårbare, og forhindre sykefravær blant helsepersonell

Det viktigste smitteverntiltaket du kan bidra med, for å forebygge smittespredning og alvorlig sykdom, er å holde deg hjemme hvis du er syk og ta imot vaksinetilbud.

De neste vaksinetidspunktene er:

Tirsdag 30. november på helsestasjonen. Påmelding til legekontoret på tlf. 78 42 41 00

Drop-in i Polarhallen:

- Torsdag 2. desember kl. 09.00-14.00

- Tirsdag 7. desember kl. 09.00-14.00 og 16.00-20.00

- Torsdag 16. desember kl. 09.00-14.00

- Onsdag 22. desember kl. 09.00-14.00

Råd og anbefalinger til befolkningen:

Vi anbefaler bruk av munnbind der det kan være utfordrende å holde tilstrekkelig avstand innendørs i det offentlige rom, butikker og kollektivtransport

- Anbefaling om å redusere antall nærkontakter

- Anbefaling om å holde avstand der det er mulig

- Nærkontakt defineres som fysisk kontakt ved håndhilsning eller klem, eller at du har vært nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter.

- Aktivitetstilbud for barn og unge opprettholdes som normalt

Kommunen har så langt ingen forbud mot arrangementer eller andre sammenkomster, men nå er det viktig å ivareta de nevnte anbefalingene om smittevern.

Hvis det viser seg å bli nødvendig, så er følgende punkter neste trinn på en eventuell opptrapping:

Forskriftsfeste kontaktreduserende tiltak i befolkningen

- Bruk av munnbind i det offentlige rom, innendørs, der det kan være utfordrende å holde tilstrekkelig avstand (fly, hurtigbåt, buss, taxi, butikker, møterom mv)

- Vurdere forskriftsfesting av hjemmekontor

- Vurdere forskriftsfesting av besøksregistrering og bordservering på utesteder


Pressekontakt
Bernth R. SJursen
    Ordfører

 

 

Skjema