ord[1]

REISEAKTIVITET

Det blir noen ganger litt mye reiseaktivitet, og denne uken har jeg vært i et iskaldt Karasjok med temperatur ned mot -38 sammen med fylkets ordførere og rådmenn for å få informasjon omkring FeFo og deres virke i fylket, samt dialogkonferanse med Fylkesmannen og hans stab. 

Her ble det fruktbare diskusjoner omkring ulike temaer hvor kommunereformen nok er den som engasjerer mest. Også her i kommunen jobber vi «under høytrykk» for å kunne fremme en sak for kommunestyret i juni om hvorvidt vi fortsatt skal bestå som egen kommune eller slå oss sammen med nabokommuner. Et spennende arbeid som mange kommer til å bli involvert i etter hvert.

Så fikk vi opplysninger på samme møte om at det fra i år av ikke vil bli gitt dispensasjoner for kjøring med snøscooter til rekreasjon etter 5. mai etter endringer i motorferdselsloven. Dette kommer det sikkert til å bli «rabalder» av når den tiden nærmer seg.

I forrige uke ble rådmannen og jeg invitert til lensmannskontoret sammen med regionslensmannen for en prat om fremtidens politidekning i kommunen. Marsipankake fikk vi også servert!

Også vår kommune må etter hvert belage seg på å ta imot flyktninger, og i neste uke skal vi ha et internt møte med IMDiNord om saken. Så får vi se hva det blir etter hvert. Her er mange brikker som skal på plass før vi kan ta imot de første gjestene.

På Måsøy skole har det oppstått en situasjon hvor sykdom har ført til lærermangel. Til tross for flere utlysninger har det ikke lykkes kommunen å få lærerkrefter til stedet, og man har da – i samråd med foreldrene – funnet det mest riktig å la elevene gå på skole i Havøysund 3 dager i uka og 2 dager på Måsøya fram til sommeren. Det er for tiden 3 elever på Måsøy. Jeg ønsker elevene lykke til og håper de vil trives med denne ordningen.

Kommende tirsdag vil det bli avholdt folkemøte på hotellet i forbindelse med vintervedlikehold på 
Fv 889, om båtruter og sikkert litt om bussruter samtidig. Det er bare å møte opp på hotellet kl. 1800 for å få de siste oppdaterte opplysninger i denne forbindelse.

I skrivende stund er skiføret upåklagelig. Jeg håper det holder seg slik også i helgen, nettopp fordi jeg har kjøpt meg nye skisko som skal prøves ut.
Kanskje vi ses i skiløypa, eller til bålkos i Storvika.

God helg.
Hilsen Gudleif

ord.JPG

 

Skjema