Hermann Export_145x193

Rettsak Måsøy kommune - Hermann Export AS

Måsøy kommune og Hermann Export AS har i flere år vært uenige om tolking av leieavtalen partene har i forbindelse med leie av tørkeriet. Dette har ført til at Hermann Export har holdt igjen betaling av utgifter de mener er uriktig fakturert fra kommunens side. Dette gjelder spesielt juridiske kostnader.

Den 22. juni var saken om pengekrav til behandling i Hammerfest tingrett hvor kommunen mente Hermann Export skyldte i underkant av 1 milllion kroner.

I tingrettens dom av 7. juli 2017 har kommunen fått medhold i sitt krav, hvorpå Hermann Export dømmes til å betale skyldig beløp med påplussing av renter til kommunen innen 2 uker.

 

Hermann Export ble i tillegg dømt til å betale Måsøy kommunes saksomkostninger med kr. 328.052,-.

Skjema