Home/Organisasjon

Rolvsøy Velforening stiftet

Hele 50 personer møtte på Velferden i Tufjord for å delta på stiftelsesmøte av Rolvsøy Velforening. Velforeningen er et politisk nøytralt organ, et felles organ for fastboende og eiere av hus, hytter, fritidseiendommer og for alle som har tilknytning til Rolvsøy og er glad i øya.
Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser for hele Rolvsøy, hvor alle skal ha anledning til å påvirke og gi uttrykk for sine synspunkter om øyas utvikling. Velforeningen skal arbeide for å skape trivsel og harmoni for sine medlemmer, slik at folket skal oppleve Rolvsøy-samfunnet som godt å leve i, godt å bo i og godt å besøke.

Velforeningen skal samarbeide med offentlige myndigheter. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. Formålet søkes nådd ved at vi alle bidrar.

Møtet var preget av interesserte, engasjerte deltakere og stor enighet og samarbeidsvilje.
Vedtektene ble enstemmig vedtatt.

De som er interessert i å delta i våre aktiviteter som medlem kan kontakte leder Kjell Olsen på telefon 78 42 54 25.
E-mail this  Print this