SFO_145x96

SFO Skoleåret 2022/2023

Søknadsfrist for SFO skoleåret 2022/2023 er 15 mai 2022

Søknadskjema for å søke SFO finner du her: 

Søknadsskjema for SFO, skoleåret 2022/2023 - Måsøy kommune

Skjema