SFO[2]

SFO ved Havøysund skole, skoleåret 2023/2024

Søknadsfrist 15. mai 2023

Elektronisk søknadsskjema: https://masoy.kommune.no/sfo-soeknad-naa-ogsaa-digital.6596219-465393.html

Søknadsskjema fås ved henvendelse til:
SFO v/ Havøysund skole eller Servicetorget v/Rådhuset.

Skjema