Planstrategi Måsøy kommune 2020 - 2023

Si din mening: Kommunal planstrategi 2020-2023

Det er nå åpent for å komme med innspill til planstrategi 2020-2023.

Planstrategien er et verktøy for å drøfte og prioritere hvilke planoppgaver kommunen skal jobbe med i kommunestyreperioden. Et viktig utgangspunkt for arbeidet er  Nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging 2019-2023

Kunnskapsgrunnlag
Måsøy kommune har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som beskriver status, utviklingstrekk og viktige utfordringer for kommunen.  Kunnskapsgrunnlaget finne du her

Si din mening
Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling. Vi inviterer enkeltpersoner, bedrifter, nabokommuner og andre til å sende sine synspunkter og merknader til planstrategien.

Utkast til kommunal planstrategi 2020-2023 finner du her

Arbeidet er lagt opp med sikte på sluttbehandling av planstrategien i kommunestyret 7. mai 2020.

Evt. spørsmål kan rettes til saksbehandler Pål Eskil Sneve Hansen tlf. 47636479 e ller snpal@masoy.kommune.no

 

Hvordan komme med innspill:
Forhåndsinnspill til arbeidet sendes Måsøy kommune inne 24. april

Innspill sendes per epost eller brev.  Merk innspillet med saksnummer 20230  og send til postmottak@masoy.kommune.no eller via brev til postadresse: Torget 1, 9690 Havøysund.

Skjema