Beredskap i hjemmet

Sikkerhet i hjemmet

Beredskapsledelsen har hatt møte i dag, for å gjennomgå kommunens beredskapsplaner.

I den forbindelse ønsker vi også å påminne innbyggerne om egen sikkerhet i hjemmene.

Vi lever i et trygt og stabilt samfunn, der vi er vant til at det meste fungerer som det skal.
Livet i Norge er imidlertid helt avhengig av blant annet strøm, vann og internett – og nettopp det er vår største sårbarhet.

Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer.
Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, er det mange som trenger hjelp. Hvis flere av oss er i stand til å ta vare på oss selv og dem rundt oss ved en hendelse, kan hjelpen settes inn der behovet er størst.

På den måten er du en del av Norges beredskap.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget en fin brosjyre med mange gode tips for din egen beredskap.  Brosjyren finner du her.

 

 

Skjema