Gravemaskin

Sikringsarbeider på Ørahaugen

Det er kommet noen spørsmål om hva som skal gjøres, og når arbeidene skal være ferdige. Da dette er et fylkeskommunalt prosjekt, har ordfører etterlyst tilbakemelding og informasjon derfra.

Fylkeskommunen har nå gitt denne tilbakemeldingen:
«Etter steinskred fra østre del av skjæring i april 2022 skal Troms og Finnmark fylkeskommune utbedre skjæringen for å unngå flere skred.
Entreprenøren utfører arbeid mellom mai og sluttfrist 10. august i 2023. Hovedentreprenør er Daniel Jakobsen AS som utfører det maskinelle arbeidet i skjæringen hvor de pigger ned og gjør helningen på skjæringen slakere.
Etter dette kommer underentreprenør DS Entreprenør AS for å montere nytt nett i skjæringen.
Det vil blir regulering av trafikk helt til prosjektet er ferdig, dette fordi det under nedtaking av skjæring er behov for en barriere mot steiner som kan falle ned og når DS Entreprenør kommer inn vil det bli brukt lift som vil måtte stå i veibanen.»


Bernth R. Sjursen

ordfører
 

Skjema