skatt[1]

Skatt og skatteinformasjon

1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skattoppkreveroppgavene som kommunen har hatt tidligere. Det betyr at det ikke lenger er skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Informasjon om Skatteetaten finner du på www.skatteetaten.no .

 

Link til informasjon om skatteoppkrever og kemner:

https://www.skatteetaten.no/kontakt/kontor/skatteoppkrever/

Skjema