sjakk_gk

SKOLEFRI OG SOMMERFERIE

Juniværet har så langt ikke vært noe å skrive hjem om. Omkring en halv time etter midnatt 21. juni er imidlertid sola på det høyeste punkt og vi skriver sommersolverv. Vi håper dette medfører at temperaturen stiger og at sola skinner resten av sommeren. For mange er det ferietid, og også jeg vil være borte fra kontoret tre, fire uker fremover.

 

Sist torsdag var det kommunestyremøte, og ikke uventet sa et samstemt kommunestyre nei til at vi skal slå oss sammen med andre.  Kommunestyret lyttet dermed til folkets røst som fremkom i avstemmingen. Vi bretter opp armene og jobber mot å bevise at vi kan bestå som egen kommune i fremtiden – med de utfordringer som ligger foran oss.

Kommunestyret vedtok samtidig å legge ned driften ved Måsøy skole og overføre de 2 gjenværende elever til Havøysund. Dette vurderte et samstemmig kommunestyre som den beste løsningen for elevene, og i og med at de allerede dette året har gått deler av skoleåret i Havøysund, er de godt integrert. Jeg ønsker dem velkommen til Havøysund skole og håper – og tror – at de vil trives.

Det viser seg svært vanskelig å få lærere med kompetanse til de små skolene i distriktet, og som politikere er det vårt ansvar å påse at elevene får den undervisning de har krav på i henhold til læreplan.  Dette er jeg sikker på at elevene på Måsøy får med dette vedtaket. Samtidig synes jeg det er trist å registrere at det ikke lengre er elever igjen for å opprettholde skolene i distriktet, noe som nå har resultert i nedleggelse både på Ingøy og Måsøy. For noen år siden hadde vi skole både i Lillefjord og Snefjord, og av distriktskoler er det nå bare Gunnarnes skole med sine seks elever neste skoleår som gjenstår. Dette er urovekkende med tanke på distriktenes fremtid, og uten tilvekst er fremtiden høyst usikker. Men nå er det snart skolefri og sommerferie, noe jeg regner med at skoleelevene – og kanskje også lærerne – ser fram til. 

Optimistisk som vi er, tror vi at tiden med å «klumpe seg sammen» i byene snart tar slutt og at den oppvoksende slekt ser verdien av å bo i og utvikle distriktene – både i vår kommune og i resten av landet. Her er det uten tvil billigere, sunnere og friere både å bo og leve et fremtidig liv uten storbyens mas og jag.

Jeg skal ikke si så mye om veiarbeidet langs Strandgata i Havøysund, men har fått tilbakemelding på at dette skal være ferdig med asfalt og det hele i midten av juli. 
Det jeg imidlertid kan si mye om er at de kommunale veiene på Ingøy er i ekstremt dårlig forfatning og at vedlikeholdet fortsatt foregår som dugnad med trillebår og rive. Hver sommer! Men her mangler både grus og maskiner og en plan for skikkelig utbedring. Om vi klarer å finne midler til dette på neste års budsjett gjenstår å se. 

Så hyggelig det måtte vært om noen startet opp med husdyrhold i kommunen. Det er lenge siden vi så sauer, geiter eller kyr beitende. I en verden hvor underskudd på matproduksjon er et faktum, burde det så absolutt være noe å tenke på for noen og enhver. Amund Myrvold på Rolvsøy har tenkt i de baner og gått til anskaffelse av griser. En begynnelse på noe større? Lykke til Amund!

Situasjonen på Måsøya ser jo ikke særlig lys ut all den stund her er total mangel på arbeidsplasser og barnetallet er på et absolutt minimum. Kanskje husdyrhold kan være redningen for øya? Det hadde vært hyggelig å se oppblomstring på salmedikter Landstads fødested.

Liker du å spille sjakk? Da har du muligheten på torget hele sommeren. Med stort brett og store brikker.

sjakk_gk1.png

Jeg ønsker dere alle en riktig god sommer.
Hilsen Gudleif

Skjema