SFO[1]

Skolefritidsordningen ved Havøysund skole skoleåret 2017/2018

Oppstart: Onsdag 21.August 2017. Søknadsskjema fås ved henvendelse til: Måsøy Kommunes hjemmeside Havøysund skole v/SFO og Kontoret Måsøy kommune v/Servicetorget

Søknadsfrist:  Mandag 15. Mai 2017

Søknadsskjema

 

Skjema