Slamforskrift

Slamtømming Måsøy kommune

Årets slamtømming starter i uke 24/25. Vi starter med Måsøy kommune, men vil muligens også tømme noen anlegg i vestre Porsanger dersom det er hensiktsmessig i forhold til kapasitet på bilen.

Vær obs på at selv om vi tømmer i ditt område, så kan det hende at ditt anlegg ikke har tømming i år. De som har anlegg som skal tømmes vil få SMS om tømming før oppstart, dersom det er registrert et mobilnummer på eier.

Er du i tvil om ditt anlegg skal tømmes i år, så send oss en e-post på fimil@fimil.no. Vennligst ikke ring, da vi har begrenset med muligheter for å svare på telefon i tømmesesongen.

Vær også oppmerksom på at vi ikke kan oppgi tømmedato for de enkelte anleggene. Sjåføren legger selv opp den ruta som er mest effektiv. Det vil også variere hvor mange anlegg som lar seg tømme pr dag på grunn av varierende mengde slam og hvor ofte bilen må kjøre inn for å tømme.

Som eier av slamanlegg må du sørge for at anlegget er merket og tilgjengelig for tømming. Anlegget kan merkes med stokk, brøytestikke osv., slik at det er lett synlig. Busker og trær både ved anlegget og eventuelt langs vei må fjernes. Anlegget må ikke være låst eller ha plassert tunge gjenstander på lokket. Vei må være kjørbar med stor lastebil så langt at man når anlegget med slangen fra bilen. Anlegget må også være i en slik stand at det lar seg tømme.

Dersom et anlegg ikke lar seg tømme på grunn av at man ikke finner det på grunn av dårlig merking, veien ikke er kjørbar eller anlegget er for langt unna kjørbar vei, anlegget er i for dårlig stand osv., så vil ikke anlegget bli tømt. Vi vil da sende melding om avviket til anleggseier med frist for å rette avviket. Dersom avviket er rettet innen rimelig tid, så blir anlegget tømt når bilen er i området igjen. Dersom det går for lang tid, må man påregne at anlegget må tømmes som nødtømming. Begge deler vil medføre ekstra kostnad for anleggseier.

Skjema