Årøy[1]_145x97

Snelandia øker sommerkapasiteten i Måsøy

For tredje år på rad setter fylkeskommunen inn M/S Årøy i MåsøyXpressen. -Dette er ei trafikktung rute i sommermånedene, og da prioriterer vi å bruke fartøyet med høyest kapasitet, forteller hovedutvalgsleder for samferdsel, Geir Ove Bakken.

Opprinnelig er «Årøy» dedikert trafikken i Altafjorden, men forholdene ligger til rette for at den også i sommer kan settes inn i MåsøyXpressen, og bytte plass med «Ingøy». Fartøyet har en kapasitet på ca. 10 personbiler, noe som er det dobbelte av hva «Ingøy» tar. I noen korte sommermåneder fraktet «Årøy» i fjor ca. 2000 biler mellom Havøysund og Måsøystedene.

- Det er ikke Snelandia/Finnmark fylkeskommune som disponerer fartøyene, men vi kommer til å anbefale operatøren å bytte «Ingøy» med «Årøy» i sommer også, slik at trafikkbehovet blir best ivaretatt, sier Geir Ove Bakken. Signalene fra i fjor tilsier at dette også er noe operatøren er positiv til, så vi forventer at dette blir en realitet, sier Bakken.

Sommertrafikken i Altafjorden og Rognsundet vil med denne løsningen bli dekket med «Ingøy». «Ingøy» er bygget nærmest identisk med «Årøy», men er noe kortere og tar derfor færre biler om bord. Behovet til dette området er også betydelig lavere, så «Ingøy» ventes å dekke trafikken uten problem.

- Vi har ingen samband som er i nærheten av hva MåsøyXpressen trafikkerer om sommeren, sier Geir Ove Bakken, som er glad for at Snelandias største fartøy også i år vil kunne trå til der den trengs mest.

Skjema