turskilt_145x125

Søk tilskudd til skilting av turløyper i Finnmark

For fjerde år på rad spleiser FeFo, Finnmark fylkeskommune, Gjensidigestiftelsen og Sametinget på en stor gavepakke til de friluftslivsinteresserte i Finnmark. Organisasjoner, lag, foreninger og kommuner kan søke om midler til å skilte og synliggjøre turstier i nærområder.

På Finnmark fylkeskommunes nettsider finner dere mer informasjon og søknadsskjema under Turskiltprosjektet

 

Søknadsfrist: 15.februar.  Se link her

 

 

 

Skjema