søppeldunk 3

Søppeldunker plassert ut!

Kommunen har satt ut 3 søppeldunker – 1 vest i Strandgata, 1 ved Storvannet og 1 i Strandgata over Blomsterservice.

Dette er et ønske fra befolkningen og vi håper de blir godt brukt. Det kommer flere fortløpende!  

«Måsøy kommune ønsker et attraktivt lokalsamfunn, med så ryddige og pene steder som mulig»

søpeldunk 1.jpg

søppeldunk 2.jpg

søppeldunk 3.jpg

Skjema