Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens valg til kommunestyre- og fylkestingsvalget må du stå i manntall. Mantallene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på rådhuset i Havøysund, og på butikkene i distriktet.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndsstemme, eller avgi stemme på valgdagen i den kommunen der du er manntallsført.

Det at du mottar valgkort betyr at du står i manntallet. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august bør du ta kontakt med kommunen for å sjekke at du står i manntallet.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listen, kan du klage til valgstyret.

Klagen skal være skriftlig og den skal begrunnes.

Eventuell klage sendes: Valgstyret i Måsøy, Torget 1, 9690 Havøysund.

Skjema