sammenslåing

Står du i manntallet ?

Det skal være rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing mellom Kvalsund, Måsøy og Hammerfest kommuner. For å kunne stemme ved den rådgivende folkeavstemningnen om kommunesammenslåing, må du stå i manntallet til Måsøy kommune.

Du kan undersøke om du står i manntallet på følgende steder i kommunen, frem til 30. mai 2016:

Havøysund - Servicetorget, rådhuset
Ingøy - Krambua
Rolvsøy - Johan Olsen dagligvare
Måsøy - Måsøy Super BA

Disse har stemmerett:
Norske statsborgere og statsborgere i andre nordiske land som har fylt 16 år innen utgangen av 2016, og som har vært folkeregisterført som bosatt i Måsøy kommune senest 31. mars 2016.

Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 16 år innen utgangen av 2016, som har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen 30. mai 2016, og som er folkeregisterført som bosatt i Måsøy kommune senest 31. mars 2016.

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage.
Klagen skal være skriftlig og begrunnet.
Klagen sendes til Måsøy kommune v/ valgstyret, Torget 1, 9690 Havøysund, innen 30. mai 2016.

Valgstyret

 

Skjema