valg_banner_198x123px_145x90

Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved høstens valg til stortings og sametingsvalget må du stå i manntall. Mantallene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på rådhuset og biblioteket i Havøysund, og på butikkene i distriktet.

Hvis du har flyttet til en annen kommune og melding om flytting ikke er mottatt i folkeregisteret innen 30. juni, står du fremdeles i manntallet i den kommunen du flyttet fra. Da kan du enten forhåndstemme, eller avgi stemme på valgdagen i den kommunen der du er manntallsført.
Valgkortene sendes i år ut elektronisk til de fleste i alle kommuner. Du vil finne det i din digitale postkasse. På valgkortet står det i hvilken kommune du er manntallsført. Husk å laste valgkortet ned på telefonen og ta det gjerne med deg når du skal stemme, du trenger ikke skrive det ut.
Dersom navnet ditt ikke står i mantallet, eller du mener det er feil i listen, kan du klage til valgstyret.

Klage
Klagen skal være skriftlig og den skal begrunnes. Eventuell klage sendes: Valgstyret i Måsøy, Postboks 71 9690 HAVØYSUND.

Sametingets valgmanntall ligger også ute til ettersyn på sammested og i samme tidsrom. Klage på samemanntallet skal sendes til Sametinget. Klage og retting og oppdatering skal sendes: Sametinget, Postboks 3 9735 KARASJOK. epost: samediggi@samediggi.no

Mantallet er utlagt til ettersyn på følgende steder:
Rådhuset - servicetorget
Krambua - Ingøy
Måsøy Super BA - Måsøy
Rolvsøy dagligvare AS - Rolvsøy
Måsøy Folkebibliotek - Havøysund

 

 

Skjema