Covid informasjon 23

Statsforvalteren i Troms og Finnmark anbefaler innbyggerne i fylket å unngå reiser til de ti kommunene som er berørt av utbruddet med det muterte viruset.

Utbruddet av det muterte viruset i Nordre Follo kommune viser alvoret i pandemisituasjonen. Myndighetene har i samarbeid med kommunene iverksatt kraftige tiltak som gjelder for ti kommuner; Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

Med bakgrunn i dette vil Statsforvalteren i Troms og Finnmark anbefale innbyggerne i våre kommuner å unngå reiser til de 10 kommunene i Oslo og Viken der det nå er satt inn ekstra kraftige tiltak for å kunne slå ned utbruddet av det muterte viruset.

I Måsøy kommune følger vi utviklingen tett, og vil iverksette ekstra tiltak for innreise hvis vi mener dette blir nødvendig.

Er du nylig ankommet fra en av de nevnte kommunene anbefaler vi at du tester deg, og begrense nærkontakter.

Skjema