koronavirus

Status covid-19 i Måsøy kommune, lørdag 22.05.21 kl. 18.45

I Måsøy kommune har vi per nå ingen påvist smitte som følge av utbruddet i Hammerfest, men gjennom fredag kveld og lørdag har vi avdekket nærkontakter til smittede fra dette utbruddet. Fra kommunens side følger vi veilederen fra FHI, og gjør de nødvendige tiltakene for å få testet og satt folk i karantene/ventekarantene.

Fredag kveld kl. 21.00 fikk ordføreren telefon fra smittevernlegen om at to personer var definert som nærkontakter til en smittet person i Hammerfest. Disse er satt i karantene, og deres husstandsmedlemmer er satt i ventekarantene inntil prøvesvar foreligger.

Lørdag kl. 11.40 fikk ordfører telefon fra et oppdrettsselskap med informasjon om at en av deres ansatte, som hadde reist hjem fra lokasjonen, hadde fått symptomer på koronasmitte. Denne personen skal tidligere ha vært i Hammerfest, og vært nærkontakt til en smittet i den pågående smittesituasjonen der, og man mistenker derfor at også den ansatte kan være smittet. Ordfører satte da umiddelbart smittevernlegen i kontakt med selskapet, for å avklare situasjonen.
Den ansatte i oppdrettsselskapet sitter nå i karantene i påvente av prøvesvar.
Øvrig personell på lokasjonen har isolert seg i ventekarantene på boligflåten, og vasker ned området.

Lørdag kl. 13.35 fikk ordfører telefon fra smittevernlegen om at en ansatt i helsesektoren er definert som nærkontakt til en person som er bekreftet smittet i Hammerfest. Som en følge av dette sitter nå et antall personer i ventekarantene. Personer i ventekarantene behøver ikke, etter veileder fra FHI, å bli testet. Vi tester allikevel, i dette tilfellet alle i ventekarantene, for å være helt sikker. Vi ønsker ikke smitte inn i institusjoner, og da gjør vi det vi kan for å sikre beboerne best mulig. Jeg vil presisere at det ikke er avdekket smitte, men vi gjør ekstra tiltak for å være helt sikker.

Fra Folkehelseinstituttet heter det om karantene:
«Alle nærkontakter til en smittet skal i karantene. Utover dette skal hustandsmedlemmer og eventuelle kjærester til nærkontaktene i ventekarantene. Det anbefales ikke ventekarantene for øvrige nærkontakter til nærkontakter.»

Vi ber innbyggerne innstendig om å være obs på symptomer, og begrense sosial kontakt i noen dager, inntil vi har fått en god oversikt over situasjonen, og fått svarene på testene som er tatt.

Jeg har sagt tidligere; det er ingen skam å bli smittet, og du må ikke nøle med å ta kontakt for å bli testet. Kommunens koronatelefon 91 74 72 78 er åpen hele pinsen mellom kl. 09.00 – 16.00.

Dette står vi i sammen, og dette kommer vi ut av sammen!

Bernth R. Sjursen
Ordfører

 

Skjema