Storvannet

Storvannet er nå godkjent for bading

Storvannet er nå godkjent for bading.

Etter de siste 2 analyserapportene av Storvannet er bakterie innholdet i vannet laverer enn grenseverdi for en godkjent badeplass og varsel om å unngå bading i Storvannet oppheves.

Skjema