Strandgata_145x193

Strandgata

Arbeidene med Strandgata i Havøysund er nå inne i en avsluttende fase. Dette resulterer i at veien kan bli periodevis stengt på grunn av masseoppfylling av veikroppen, og at tilgjengelighet inn til bedrifter og private kan bli begrenset over kortere perioder.

Dette arbeidet vil pågå denne og muligens to uker til, slik at alt er klart for asfaltering i løpet av uke 27. Entreprenør Kristensen beklager de ulemper dette kan føre til, men ber allikevel folk være tålmodige.

Skjema