strandrydding 2020 1

Strandrydding

Gjennom hele året driver det inn søppel til våre strender. Vi har en flott tradisjon med tanke på dugnad og rydding.

Lag og foreninger kan søke på tilskudd hos Norges Råfisklag, https://www.rafisklaget.no/portal/page/portal/NR/Omoss/Vi_stotter/Ryddeifjaera

Oppfordrer til registrering på ryddenorge.no.  Dere oppretter en aksjonskode der det skal registreres hvor det er ryddet og hvor mange som deltok, https://ryddenorge.no/

Det kan også søkes om motivasjonspenger på inntil kr 10.000,- fra Hold Norge rent refusjon@holdnorgerent.no

Se kriterier her: https://holdnorgerent.no/refusjon-veiledning-frivillige/

For de som rydder fra Havøysund og innover landet FV889, vil det komme en kontainer fra Masternes gjenvinning. Denne plasseres ved brannstasjonen.

 

Skjema