svaming spyling_145x100

Svamping/spyling 2015 - Måsøy kommune

Varsel om vannavstenging i forbindelse med rengjøring av ledningsnett

Måsøy kommune v/teknisk etat skal svampe og spyle vannledningene i følgende områder og på følgende tidspunkt i kommunen:

 • Tufjord – 26. okt 2015 fra kl 08.00 til kl 14.00

 • Snefjord – 27. okt 2015 fra kl 09.00 til kl 15.00

 • Havøysund i følgende områder:

  • Strandgata vest (fra Torget og vestover) - 2. nov 2015 fra kl 08.30 til kl 11.30

  • Storvannsveien, Rolvsøyveien og Ingøyveien -2. nov 2015 fra kl 12.00 til kl 15.00

  • Hjelmsøyveien – 3. nov 2015 fra kl 08.30 til kl 11.30

  • Fjellveien – 3. nov 2015 fra kl 12.00 til kl 15.00

  • Ringveien – 4. nov 2015 fra kl 08.30 til kl 11.30

 • Lomvannsveien – 4. nov 2015 fra kl 12.00 til kl 15.00

I disse områdene/gatene vil det derfor bli vannavstenging i de aktuelle tidsrommene og da må hoved stoppekranen inn til den enkelte husstand/abonnement holdes stengt.

I forbindelse med svamping/spylingen er det lett for at det kommer skit inn i stikkledningene til husene, men dette kan unngås om en holder alle vannkraner stengt. Det aller beste er å stenge hoved stoppekranen, for å forebygge at det ikke kommer skittent vann inn i rørsystemet.

Det må påregnes at vannet kan være litt uklart etter svamping/spyling. Dersom en registrerer at”vanntrykket” er blitt dårligere, kan det være kommet skit inn i rørene. I de fleste tilfeller er årsaken at det ligger skit i silene på vannarmaturene. Skru av silen og gjør den ren, så vil problemet i de fleste tilfeller være løst.

Skjema