planprogram[2]

Til høring og offentlig ettersyn - Forslag til planprogram for kommunedelplan for oppvekst 2023 - 2026

Måsøy kommune utarbeider kommunedelplan for oppvekst i henhold til av Lov om planlegging og byggesaksbehandling. Lovens kapittel 5 stiller krav om medvirkning samt høring og offentlig ettersyn.

 

Kommunestyret vedtok 17. mars 2022 i sak 07/2022 å legge ut forslag til planprogram på offentlig høring. Både offentlige instanser, bedrifter, interesseorganisasjoner, foreninger og innbyggere inviteres til å delta i høringen. Høringsuttalelser sendes til postmottak@masoy.kommune.no  eller Måsøy kommune, Postboks 71, 9690 Havøysund.  Høringsfristen er 01.05.2022. Høringsuttalelser som framsendes andre adresser enn opplyst eller etter fristen, kan ikke påregnes å bli behandlet. Uttalelser vil være offentlig tilgjengelige fra mottak.

Måsøy kommune vil samtidig med høringen arrangere medvirkningsmøter om oppvekst, 28. mars på Gunnarnes og 29. mars i Havøysund.  Møtene er kunngjort på kommunens nettside Velkommen til medvirkning om kommunedelplan for oppvekst 2023-2026 - Måsøy kommune (masoy.kommune.no). Måsøy kommune samarbeider med Loppa kommune om oppvekstplanlegging. Prosjektmedarbeiderne for samarbeidet, kjent som Kystbarna-samarbeidet, vil være til stede under medvirkningen 28. og 29. mars.

Forslag til planprogram for kommunedelplan oppvekst 2023-2026.

Kontaktperson er virksomhetsleder for oppvekst, Reneè Beate Andersen, tlf. 4628 0255/ rea@masoy.kommune.no

Skjema