kulturskolen 2017-2018

Tilbud kulturskolen 2018/2019

Ønsker du plass i kulturskolen skoleåret 2018 – 2019 er det bra å søke så snart som mulig. Det gir større sjanse for å komme med og oss innblikk i hvilke behov og ønsker dere har. Søknadsfrist er den 27. august!

 

Kulturskoleåret varer i utgangspunktet i 32 uker men i et vedtak fra 2012 ble timeplanen endret fra 32x45 min til 24 x 60 min. I gruppeundervisning er timene som sagt 60 min, (i nogen tilfeller 90 min) men 30 min. i enetimer. Kulturskoleåret avsluttes i slutten av mai (om vi ikke har forestilling eller annet arrangement). Vi starter opp i uke 36 eller 37, elevene får beskjed hos kulturskolelærer. Det er ingen undervisning i kulturskolen ved skolefri. Oppstart etter jul er uke 2 eller 3 men de ukene vi ikke har undervisning kompenseres med lengre økter og ekstra timer, bl. a. i forbindelse med forestillinger, konserter og utstillinger.

Ønsker du plass i kulturskolen skoleåret 2018 – 2019 er det bra å søke så snart som mulig. Det gir større sjanse for å komme med og oss innblikk i hvilke behov og ønsker dere har.
Søknadsfrist er den 27. august!
Viktig! Send søknad til kormakur.bragason@gmail.com
.
Oppgi navn, telefon og emailadresse samt hvilket tilbud ønskes. Du kan søke flere tilbud men prioriter gærne ved å gi tilbudet et nummer.
Gruppetilbud med færre enn 4 deltagere vil ikke starte. Når opptak er klart vil foreldre få et skjema, de må fylle ut og som også er en bekreftelse på at de tar plassen.

Priser høst 2018: (prisregulering gjøres 1. jan hvert år)
Individuell undervisning barn 1. tilbud 1261 kr
Individuell undervisning barn fra 2. tilbud 841 kr.
Individuell undervisning voksne 1681 kr.
Søskenmoderasjon fra 2. barn 821 kr.
Materiell kunstfag 105 kr.
Eventuelle tillegg: Utgifter til undervisningsmateriell må eleven selv dekke.
Elever som slutter i løpet av et halvår må betale kursavgift for hele semestret.
Kursavgift faktureres i oktober for høstsemestre og i mars for vårsemestret
 

Oversikt over tilbud
Alle tilbud er satt opp med forbehold. Det kan komme endringer – disse vil en da få beskjed om.
 

Gitar / Ukulele
Gitar er et instrument som brukes i alle mulige sammenhenger, undervisningen vil derfor rettes mot både solo- og akkordspill etter noter og gehør. Elevene lærer å spille både klassisk, vise, underholdning, pop og rock. Elevene skal få et godt grunnlag for å kunne delta i de mange sammenhenger der gitaren har en naturlig plass.
Tilbudet gjelder i hovedsak for elever fra 6. klasse og oppover, men yngre elever vil bli tatt opp hvis det er ledig plass.


Piano / Orgel
Er du glad i musikk og drømmer om å kunne spille musikk for deg selv og andre, kan dette være noe for deg. Du kan spille som solist, til kor, dans, i band i familieselskap og for venner. Du kan lære klassisk musikk, folkemusikk, julesanger og den musikken du liker best. Tilbudet er enetimer der elevene får opplæring i pianospill og noter. Du bør ha instrument hjemme du kan øve på. (Piano, keyboard eller orgel.)
Tilbudet gjeller fra 1. årstrinn. Ungdom og voksne oppfordres også til å søke. Undervisningen vil foregå på mandager og onsdager.

Teater
Er du glad i å leke og spille teater?
Undervisningen tar sikte på å utvikle evnen til innlevelse, konsentrasjon, kreativitet og fantasi. Vi kommer til å lage små forestillinger og opptredener i gruppene, men vi ønsker også å få til et samarbeide med kulturskolens øvrige kunstuttrykk i forhold til større forestillinger.
Vi vil også legge stor vekt på at barna skal oppleve gleden ved å skape selv.

Teaterlek
Tilbudet Teaterlek er tilbake i år og er ment å være med på å utvikle grunnleggende ferdigheter i scenisk arbeid. Man prøver å ta vare på skapergleden og videreutvikle den gjennom lek, samarbeidsoppgaver, bevegelse og sceniske aktiviteter som: improvisasjon, miming, dramatisering, dikte historier og dukke spill.
Dette tilbud er i grunnen tenkt til 3. og 4. klasse. Det er 8 elevplasser i gruppa. Undervisningen vil foregå på Samfunnssalen.

Teater
En videreføring av teaterlek, men med mer fordypning innenfor teaterretta arbeid. Gjennom å dikte historier, lage handlingsforløp selv og skape egne roller skal elevene jobbe seg fra ide til forestilling.
For elever fra 5. – 7. klasse. Det er plass til 8 elever i gruppa. Undervisningen foregår på Samfunnssalen

Sirkusteater
En kombinasjon av nysirkus og teater. Gjennom å ta i bruk akrobatiske og andre fysiske sirkusutøvelser innen nysirkus vil vi forsøke å formidle en historie, hendelse, person eller situasjon. Vi jobber altså fra en ide til en fremvisning eller forestilling.
Tilbudet er tenkt for elever fra 8. – 10. klasse og det er plass til 8 elever i gruppa. Undervisningen vil foregå på Samfunnssalen /polarhallen.

Dans

Kulturskolen fortsetter å tilby dans neste skoleåret.
Den yngste gruppe er en barnedans/barneballettgruppe. Vi jobber blant annet med koordinasjon, rytmikk, ulike bevegelsesformer og kreativitet.  Timen varer i 45 minutter.  1.klasse til 3.klasse

Den eldste gruppen har en klasse som varer i 1 time og 15 minutter.  I første del av timen skal vi i løpet av året være innom ulike dansesjangre som jazz dans, kreativ dans og klassisk ballett. Siste del av timen skal vi jobbe med koreografi, der de lærer om ulike koreografiske prinsipper. Elevene skal så igjennom året jobbe med å lage egne danser, både i gruppe og alene. 4.klasse til 6.klasse

Begge gruppene skal i løpet av året ha en større fremføring/forestilling.

Det er plass til 12 elever per gruppe. Man får plass etter førstemann til møll prinsippet. De som var danseelever i vår er garantert plass. Vi skal prøve å få undervisningen lagt til rett etter skoletid, men kan ikke garantere noe enda. Så snart endelig tidspunkt for klassene er på plass blir det sendt ut beskjed om dette.

Påmelding er bindende, etter at plassen er endelig akseptert.

Ved spørsmål ta kontakt med Liv L. Lystad, enten på mail: lll@masoy.kommune.no eller på telefon 99 44 27 01                         

Tegne / Male
Å tegne og male er spennende.
Vi oppdager nye måter å tegne med blyant, fargeblyanter, kull, kritt og tusj. Maling med akryl og akvarell og vi lager minst et maleri på lerret. Vi skal også jobbe med utstillinger og bli kjent med vernissasje og det å åpne en utstilling.
Tilbudet gjelder fra 1. årstrinn og oppover. Det er plass til 8 elever i hver gruppe.

Sjakk
Sjakk er i dag meget populær utøvelse i hele verden og som de fleste vet har Norge i dag to verdensmestere. Norge har aldri vært sterkere i sjakk og i høst skal Magnus Carlsen spille om verdensmestertittelen i London mot amerikanske Fabians Caruana. Sjakken blir delt opp i to grupper. Nybegynnere og de som har kommet seg litt lengere i sjakkens mysterier. Vi går igjennom diverse åpninger, mittspillet og sluttspill. Elevene vil få hjemmelekser og foreldre oppmuntres å medvirke.

Ungdom og voksne oppfordres også til å søke!

Skolekorps
Her prioriteres blåseinstrument og notelære men andre instrument kommer også i bruk eksempelvis trommer.  Gjenreisingen av skolekorpset startet siste skoleår og gikk over alle forventninger. Ved sesongslutt var det 28 medlemmer i korpset.
Skolekorpset er en selvstendig forening med eget styre som samarbeider med kulturskolen og HMF. Skolekorpset øver på onsdager rett etter skole.
Tilbudet er åpent for alle. Søknadsfrist/ påmelding er den 27. august og det blir kun et opptak.
Kontingent for korpsmedlemskap er kr. 500 for skoleåret 2018-19
.

Blåseinstrument.
Vi jobber med å få inn så mange blåseinstrument tilbud som mulig, altså enetimer i kulturskolen, så søk gjerne og vi ser hva vi får til. Enetimer på kulturskolen avhenger allikevel av våre ressurser og lærertilgang. Her er det tanken at instrumentets egenskaper utforskes, teknikk og ton men også musikkgenrer og notelære.

Kulturskolerektor.

 

Skjema