utdanningsstipend

Tildeling av kommunalt utdanningsstipend.

Alle 11 søkerne som søkte på kommunalt utdanningsstipend fikk innvilget sin søknad.

Tirsdag 24. september 2019 ble det avholdt møte i Måsøy formannskap hvor blant annet søknad om utdanningstipend ble behandlet.

Følgende søkere hadde søkt og fikk innvilget stipend:

Emma Mathisen Pedersen
Jørn Kristian Nilsen
Sofie Mathisen
Thorstein Eliassen
Irina Skavholm
Rikke Stabell
Isak Mathisen
Benjamin Larsen
Amund Stabell
David Stabell Karthigesan
Alberta Lartey
 

 

Skjema