koronavirus

Tiltak og informasjon vedr. Koronavirus (Covid-19) i Måsøy kommune

Måsøy kommune iverksetter en rekke tiltak. Dette gjør vi for å forebygge smittespredning, for å beskytte utsatte grupper og for å forhindre at vi får en smittetopp som setter samfunnskritiske funksjoner ut av spill.

Noen av tiltakene er nasjonale tiltak.

 

·         Skoler og barnehager stenges fra i dag og til 26. mars. Det jobbes med tilbud for samfunnskritisk personell og barn med særskilte omsorgsbehov

·         Offentlige bygg stenges for publikum. Etter avtale kan det avholdes møter. Legekontoret er ikke stengt, de har åpent og følger vanlige åpningstider.

·         Institusjoner kan besøkes etter avtale

·         Tjenestereiser for kommunens ansatte stoppes

·         Møtevirksomhet reduseres

·         Hjemmekontor brukes der det er mulig

·         Det innføres ytterligere hygienetiltak på arbeidsplasser.

 

Kommunestyre har i dag, 12. mars hatt møte og fattet følgende vedtak:

 

Kommunestyre vedtar å følge de nasjonale rettningslinjer for å hindre spredning av korona virus. Kommunestyre vedtar at administrasjon kartlegger helsepersonell som ikke er aktiv, men som kan være en ekstra ressurs for kommunen.

Kommunestyre vedtar at pkt. 5 i tiltakslisten skal være gjeldene for kommunen:

  • Alle innbyggere med symptomer som feber, eller hoste eller andre tegn til øvre luftveis infeksjoner blir ført til karantene 7 dager som blir utvidet med 7 nye dager.

Nå oppfordrer vi til en felles dugnadsinnsats, hvor alle gjør sitt for å hindre smittespredning og samtidig sørge for at vi holder samfunnet gående. 

 

 

 

Skjema