minnemedalje

Tips på mottakere av Regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig og øvrige veteraner

Frigjøringsdagen og den nasjonale veterandagen markeres over hele landet 8. mai hvert år. På denne viktige merkedagen minnes vi dem som har gitt sitt liv for vår frihet. Vi viser vår støtte og anerkjennelse til alle norske kvinner og menn som har gjort og gjør en innsats for å verne om vår fred og vårt demokrati, hjemme og ute.

 Måsøy kommune vil markere 8. mai dette jubileumsåret. 2020 er et merkeår. Det er 80 år siden andre verdenskrig rammet Norge, og det er 75 år siden frigjøringen. 8. mai 1945 er en helt spesiell dag i norsk historie. Siden da har norske kvinner, menn og barn hatt gleden av å leve under fredelige kår i et fritt og selvstendig demokrati. Gleden kom tydelig til uttrykk blant befolkningen da det ble fred. 2020 vil være det siste store jubileumsåret med gjenlevende veteraner og tidsvitner. Det er derfor viktig at vi minnes alle dem som kjempet for frihet, og alle dem som særlig fikk føle konsekvensene av krig og okkupasjon.

Regjeringen har siden 2015 utdelt Regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig. Nå ønsker ordfører (ordforer@masoy.kommune.no ) innspill fra befolkningen på verdige mottakere av medaljen i 2020. Kriterier og retningslinjer for minnemedaljen er vedlagt. Måsøy kommune ønsker en verdig og minnerik dag for hele befolkningen. Arrangementet er under planlegging. Denne markeringen gir samfunnet anledning til å hedre alle våre veteraner for innsatsen for verdiene vi som nasjon forsvarer.

Frist for innspill på verdige mottakere: 12.04.20

Kriterier/retningslinjer for tildeling og overrekkelse av regjeringens minnemedalje for innsats under andre verdenskrig 

https://www.regjeringen.no/no/tema/forsvar/militart-personell/innsikt/kriterierretningslinjer-for-tildeling-og-overrekkelse-av-regjeringens-minnemedalje-for-innsats-under-andre-verdenskrig/id2401018/

Skjema