Barnehagedagen[1]_145x76

Tirsdag 14 mars markerer vi barnehagedagen 2017. Årets slagord er "Vi vil leke"

Av alt det viktige vi holder på med i barnehagen, er leken det aller viktigste. Leken er barnas naturlige uttrykksform, og leken er vårt viktigste verktøy i arbeidet med barna. I leken kan barna uttrykke seg selv, sine erfaringer og opplevelser - de kan bruke sin fantasi og all sin kompetanse. Svært mye læring skjer gjennom lek. 

Vi i Høtten barnehage er opptatte av at leken får best mulig vilkår. Å legge tilrette for god og variert lek inne og ute er viktig for oss. På barnehagedagen vil vi legge til rette for rollelek, konstruksjonslek, grov motorisk lek og utelek.

Alle som vil er velkommen innom barnehagen denne dagen! Håper vi ser deg.

Link til hjemmesiden: www.hotten.barnehage.no

Skjema