Tor-Bjarne Stabell_145x97

Tor Bjarne Stabell er fungerende ordfører

Fra mandag 13. mars vil Tor Bjarne Stabell være fungerende ordfører inntil videre, dette på bakgrunn av ordfører Gudleif Kristiansen sitt sykefravær.

Tor Bjarne vil ikke ha fast kontortid på rådhuset, men være å treffe på telefon 95 99 29 64.

Skjema