Trenger du noen å snakke med

Trenger du noen å snakke med? Oppdatert informasjon 25.03.20

Vi vet at spørsmål og bekymringer ikke blir borte selv om skoler og hjelpetilbud er midlertidig stengt. Og vi vet at mange har ekstra mye å tenke på i tiden framover. Her er en oversikt over tilbud der dere kan få god veiledning og svar på spørsmål.

 

Informasjon fra Enhet fra barn og unge

 

Barnevern, Helsesykepleier og PPD vil være tilgjengelig på telefon og mail alle dager, også i helg så lenge barnehage, SFO og skole er stengt.

Har du behov for å snakke med en av tjenestene – ta kontakt.

Du kan ringe, tekste (sms) eller sende mail.

Helsesykepleier Ann Sissel Larsen;  tlf. 90839659 eller epost; asi@masoy.kommune.no

PP-rådgiver Ina Leonhardsen, telefon 90953416 og epost; ina.leonhardsen@mfppd.no

Barnevernsleder Vilde Vatn, telefon 476 08 158 og epost; vilde.vatn@masoy.kommune.no 

Barnevernskonsulent Anniken Johansen, epost: joann@masoy.kommune.no

Barnevernsvakta i Hammerfest kan kontaktes fra kl. 15.45 på hverdager og hele døgnet i helger, telefon 45247070.

Barnehage og skolen er tilgjengelig for foresatte, barn og elever, og det skal være enkelt å spørre om hjelp og støtte for de som trenger det. Barnehage og skole er også et mellomledd til hjelpetjenesten (Enhet for barn og unge) om foresatte ønsker det.

Nøl ikke med å ta kontakt ved behov!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

English

Information from the Unit for children and young people
Children’s social services, Healt nurse and PPD will be available on both phone and e-mail everyday, including weekends as long as the kindergarten, SFO and the schools are closed.

If you need to talk to any of these services– make contact.

You can call, text (sms) or e-mail.

Health nurse Ann Sissel Larsen,  phone 90839659 or e-mail; asi@masoy.kommune.no

PP-advisor Ina Leonhardsen, phone 90953416 or e-mail; ina.leonhardsen@mfppd.no

Children’s social services Vilde Vatn, phone 476 08 158 or e-mail; vilde.vatn@masoy.kommune.no 

Children’s social services Anniken Johansen, e-mail: joann@masoy.kommune.no 

Children’s social services Hammerfest can be contacted from 15.45 on weekdays, and all hours on weekends, phone: 45247070.

Kindergarten and the schools are available from parents and guardians, children and pupils, and it should be easy to ask for help and support for those who need it. Kindergarten and school are also an intermediary to the assistance service (Unit for children and young people) if the parents want it.

Do not hesitate to reach out if necessary!

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Foreldresupport
 

foreldresupport.jpg

Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Telefon 116 123.  

Link til hjemmeside: https://mentalhelse.no/fa-hjelp/foreldresupport

Link til Facebookside: https://www.facebook.com/foreldresupport/

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Barnevernets alarmtelefon
 

Alarmtelefon.jpg

Barnevernets alarmtelefon for barn og unge har nå åpent alle dager hele døgnet.

 Mange barn og unge som lever under vanskelige forhold både hjemme og ute blir nå ekstra utsatt fordi skoler, barnehage, fritidsklubb og andre steder barn møter voksne blir nedlagt eller har redusert åpningstid. Vi vet også at barn og unge som fra før har mange bekymringer, kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt når en krise rammer. Koronautbruddet i Norge er en slik krise for mange barn. Da er det viktig å få tak i profesjonelle voksne som kan hjelpe.

 

Link: https://www.116111.no/


Alarmtelefon for barn og unge når du på telefon 116 111

Per Sms: 41 71 61 11

Mail: alarm@116111.no 
På telefon fra utlandet: +47 95 41 17 55

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mental helse ungdom

 

Logo Mental helse ungdom.jpg

 

Mental Helse Ungdom tilbyr råd og veiledning for ungdom 16–31 år. De har også utvidet tilbudet sitt med videosamtaler i en periode framover.

Hvor du enn bor så finnes det noen du kan kontakte om du trenger noen å snakke med. Iblant kan det hjelpe å snakke med en venn, noen i familien, men det fins også profesjonell hjelp.  Mental Helse Ungdom jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske plager og et bedre psykisk helsetilbud. Våre verdier er Mot, Åpenhet og Likeverd.

Link til hjemmesiden: https://mentalhelseungdom.no/om-oss/

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Redd barna

Logo redd barna.jpg

Redd barna har laget en oversikt over forskjellige steder man kan kontakte hvis man som barn, ungdom eller voksen har behov for noen å snakke med,  og få hjelp om du trenger det. 
Her finner du oversikten: https://www.reddbarna.no/her-kan-du-fa-hjelp

___________________________________________________________________________________________________________________________________________


BaRsnakk


Logo rusmisbrukere.jpg

BaRsnakk er en chat-tjeneste for barn som har foreldre eller andre rundt seg som har et rusproblem, og som trenger noen å snakke med. Tjenesten er gratis, og du kan være helt anonym. Vi sitter klare for å prate om det du har på hjertet, og det eneste vi får vite om deg er det du selv velger å fortelle. Ingen temaer eller spørsmål er feil, og du deler kun det du har lyst til.

Åpent mandag til onsdag fra kl. 1700 -2000 (vanlig åpningstid). Denne er utvidet til torsdag og fredager fra kl. 1200 -1600 til og med 03.04.20.
 

Link: https://www.barnavrus.no/tilbud/barsnakk
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Hjelpetelefon for seksuelt misbrukte

logo hjelpetelefon for seksuelt misbrukte.jpg

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte er et døgnåpent tilbud, alle dager i året.  Tilbudet er landsdekkende og gratis for seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn, samt pårørende til seksuelt misbrukte. Hjelpeapparatet kan også ringe denne telefontjenesten for råd og veiledning. Om man ønsker å være anonyme, kan man være det. Du tas alltid på alvor.  

 

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte;  telefonnummer: 800 57 000

 

Link: https://hfsm.no/

Skjema