Ingressbilde tursti

Tursti til Gaveltårnet!

Vi har merket opp en alternativ tursti til Gaveltårnet som er trygg å bruke, denne oppfordrer vi alle spreke turgåere å benytte. Stien er vist på kartet under og merket med påler. Alle som skriver seg inn i boka ved Gaveltårnet er med i trekningen av en flott gevinst.

Vi holder nå på med nedmontering av de gamle turbinene, disse aktivitetene krever en sikkerhetssone ved løft og transport, derfor ønsker vi ikke turgåere inne i anlegget.

Vi beklager at vi er tvungen til begrense deres bevegelsesfrihet i ombyggingstiden som etter planen vil vare frem til høsten i år, og ber om forståelse for at de tiltakene vi har innført, det er for deres og vår sikkerhet.

God Tur!

Tursti.jpg

tursti 1.jpg

tursti 2.jpg

Skjema