Tilskudd 2023 2

Utlysning av tilskudd for 2023 - samiske kulturminner og kulturmiljøer

Melding om søknadsfrist for søknad om tilskudd til tiltak på freda samiske kulturminner og kulturmiljø og tilskudd til samisk fartøyvern.

Utlysning av tilskudd for 202   
Tilskudd - samiske kulturminner og kulturmiljøer 

Hvem kan søke: Private eiere av samiske kulturminner og kulturmiljøer herunder freda samiske bygninger.

Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger

Tilskudd - samisk fartøyvern
Hvem kan søke: Eiere og forvaltere av fredete fartøy og fartøy som Riksantikvaren har gitt status som “verna skip”.

Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK   https://digisak.ra.no/front#front/index


Tilskuddene gjelder for 2023, tilskuddet kan overføres etter gjeldende regler. Tiltakene som får tilskudd i 2023 må ferdigstilles innen 2025.

Søknadsfrist: 1.november 2022

For mer informasjon se Sametingets nettside:
https://sametinget.no/stipend-og-tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/kulturminne-og-bygningsvern/tilskudd-samiske-kulturminner-og-kulturmiljoer/
https://sametinget.no/stipend-og-tilskudd/oversikt-over-tilskuddsordninger/kulturminne-og-bygningsvern/tilskudd-samisk-fartoyvern/

Sametingets seksjon for Bygningsvern, skjøtsel og Kulturlandskap kan også kontaktes direkte for informasjon om ordningen og for råd og veiledning om søknadsprosessen.
 

Lars-Børge Myklevold
Seniorrådgiver
lars.borge.myklevold@samediggi.no
+47 78 48 42 73

Kjartan Gran
Seniorrådgiver
kjartan.gran@samediggi.no
+47 78 48 42 84

Mia De Coninck
Seniorrådgiver
mia.de.coninck@samediggi.no
+47 78 47 40 39

Elin Rose Myrvoll
Fagleder
elin.rose.myrvoll@samediggi.no
+47 78 47 40 20

tilskudd 2023.jpg
Elvevold i Lyngen før istandsetting

Tilskudd 2023 1.jpg
Naust Skarmunken

Tilskudd 2023 2.jpg
Gamme, Kaperdalen Senja

tilskudd 2023 3.jpg
Fundament til låvebru, Lia 

Skjema