Måsøy logo_145x177[1]

Utlysning av tilskudd - Kulturmidler 2017

Kommunen har avsatt 50.000,- som skal stimulere til kulturelle tiltak i kommunen. Av disse reserveres kr. 12.000,- til arrangementer 17. mai. Midlene er ment å være en støtte og motivasjon for lag, foreninger og enkeltpersoner som vil drive aktivitet som virker til trivsel og fellesskap i kommunen. Søknadsfrist: 15. mars 2017

Lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke om tilskudd som faller inn under retningslinjene. Aktivitetene skal som utgangspunkt være åpen for alle, men aktiviteter rettet mot barn og unge samt personer med bistandsbehov skal prioriteres når søknadene vurderes.

Søknadsskjema og retningslinjer finner du her

Søknadsskjema skal sendes til servicetorget@masoy.kommune.no

Søknadsfrist: 15. mars 2017

Skjema