Kulturmidler 1 2019

Utlysning av tilskudd - Kulturmidler 2020

Lag og foreninger og enkeltarrangement i Måsøy kommune har anledning til å søke om støtte til kulturarbeid.  Søknadsfrist 15. mars

Søknadsskjema finner du her

Retningslinjer, sist revidert 20.01.2020, finner du her

Skjema