lys armatur

Utskifting av veilys armaturer i Nordregate

I forbindelse med utskifting av veilys armaturer til LED-teknologi, skal kommunen i første omgang skifte ut armaturene i Nordregate.

Kommunen har som mål å skifte ut alle armaturene til LED teknologi. LED armaturene har blankt lys og ikke gult lys som i dag.

Skjema