Vakre veger_145x64

Vakre veiers pris

Sist fredag var det stor festivitas i Havøysund da vegdirektørens pris for «Vakre veger 2014» ble utdelt og behørig markert. Området som fikk prisen ligger langs Skjarvelandet og omfatter den utformingen rassikringsanlegget  har fått langs Fv 889.

Fra juryens uttalelse kan vi bl.a. lese; «Et forbilledlig eksempel på hvordan en omsorgsfull og kreativ landskapsbehandling kan skape et rassikringsanlegg som fremstår som en særegen, skulpturell attraksjon.»

Det ble selvsagt holdt mange taler under avdukingen av plaketten, og jeg tror at de mange fremmøtte fikk ei trivelig stund i partyteltet på fotballbanen denne fredagen.

Plaketten skal etter hvert plasseres et sted langs Skjarvelandet, slik at den kan beundres av reisende.

 

Det er skuffende å registrere at et slikt arrangement ikke finnes attraktivt nok for den oppmerksomhet det fortjener verken fra vår lokalavis Finnmark Dagblad eller NRK, Finnmark. Dette har vi jo også opplevd ved flere store arrangement i kommunen vår det siste året. Pressens fravær har vært mye diskutert på stedet, og selv da kongeparet besøkte oss i juni fant nevnte presse ikke verd å ta turen ut til oss. Skuffende.

 

Sist helg var det stor fotballturnering - Coop Havøysund Cup - for mygg og minispillere, med hele 38 lag fra omkringliggende kommuner som deltakere. For tiende året på rad sto Havøysund IL som arrangør for dette. Det tar vi av oss hatten for.

 

Denne helgen er Havøysund IL innebandy i Fredrikstad for å delta på Planke cup – Norges største innebandyturnering – med sitt juniorlag. Vi sier «tvi,tvi» og ønsker ungdommene en trivelig tur.

 

Tirsdag kveld var det folkemøte på Hotellet hvor kveldens tema var økt bruk av narkotika og anabole steroider på stedet og i kommunen forøvrig.

De mer enn 100 fremmøtte fikk høre at narkotikabruk ikke er noe som finner sted bare andre steder.

Kommunelege Husum kunne fortelle flere rystende historier, og de fleste var nok enige om at vi må stå sammen dersom dette skal kunne bekjempes. Både politi, skole og helsevesen deltok.

 

Jeg har lært meg et nytt ord siden sist. Krakelering. Om du går langs gata og ser at asfalten minner om mosaikk – at den er «rutet opp» - kalles det krakelering. Dette betyr at grunnen under asfalten ikke er helt i orden og at det må gjøres større reparasjoner før asfalt kan legges. Dette fikk vi forklart av fagfolk da vi tok en befaring langs de kommunale veiene på stedet. Vi trodde at disse veistubbene bare behøvde et lite lag med asfalt for å bli i fullgod stand, men det var altså ikke tilfelle. Vi ble anbefalt å gjøre et bedre grunnarbeid før asfalteringsarbeidet igangsettes i Storvanns- og Fjellveien.

Dette etterkommer vi selvsagt, og har da utsatt arbeidet til neste år. Det anbefales heller ikke – på grunn av lave temperaturer – å legge asfalt etter 15. september. Det vil imidlertid bli utført noe «førstehjelp» på disse veiene i løpet av høsten.

Kommende mandag vil arbeidet med Strandgata være i gang, og trafikken vil nok bli noe forstyrret av tyngre maskinelt utstyr i tiden som kommer. Dette arbeidet vil mest sannsynlig pågå hele høsten og vinteren.

 

Til tross for at antall gås ser ut til å øke for hvert år, ser det ikke ut til at jegerne som jakter i vår kommune har den ønskede treffsikkerhet. Jeg har ikke fått noen oversikt over hvor mange gås som ble felt, men jeg har fått høre om mange jegere som har reist hjem med slunkne ryggsekker.

Kanskje vårjakt burde vært tillatt for å få ned den sterkt økende bestanden? Eller at jaktstart var en uke tidligere enn nå?

 

Bærsesongen er på hell, og til tross for at sesongen ikke kan sammenlignes med kronåret i fjor, vil jeg tro at det ble bær nok også i år for de som tok turen ut i naturen med bærspannet. Blåbær er det ennå mulig å plukke.

Fiskeriene er labre for tiden. Det er liten aktivitet i nærområdene, men det rapporteres om bra seifiske på juksa utafor Ingøy. Om du har lyst på seibiff er det bare å ta kontakt med fiskerne som ror der ute.

 

Båtrutene for Måsøyexpressen for 2016 har ført til ganske mange henvendelser til ordføreren. At alle avgangene skal være på signal er uforståelig. Likeså hvordan post, medisinforsendelser og øvrig gods skal komme ut til distriktet når rutene er på signal, er et annet spørsmål som dukker opp. Jeg har gjort henvendelser til fylkeskommunen som jeg venter tilbakemelding på. Om rutetidene blir som oppsatt vil det føre til mange uventede situasjoner, er jeg redd for. Vi jobber med saken!

 

Valgkampen er i full gang, og om ikke mange dagene får vi vite hvordan den politiske situasjonen vil være i kommunen de neste 4 årene. Jeg håper du ser viktigheten av å avgi din stemme. Om det ikke passer å gjøre dette på valgdagen – den 13. eller 14. september på Samfunnsalen – kan du stikke innom Rådhuset å avgi forhåndsstemme hver eneste virkedag fram mot valget. Ja for du har vel ikke tenkt å la være å gjøre din borgerplikt?

 

Ha det fint.

 

Hilsen Gudleif

Vakre veger.png

Skjema