koronavaksine

Vaksinasjon COVID uke 39-41, både dose 1- 3

Torsdag 30.09: vaksinasjon på laboratoriet, ikke drop-in, kun påmelding.
UKE 40: blir det ingen vaksinering pga. ferieavvikling.  
Torsdag: 14.10: vaksinasjon på laboratoriet, ikke drop- in, kun påmelding.

Påmelding gjøres på legekontorets telefon: 78424100 (0830-1300)

Se tidligere informasjon lagt ut om dose 3 og hvilke pasientgrupper det gjelder.

Skjema